RIADITEĽKA
RNDr. Ivica Hromadová, CSc.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: hromadova( at )saske.sk
 
ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY
MVDr. Martina Miterpáková, PhD.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: miterpak( at )saske.sk
 
MVDr. Daniela Antolová, PhD.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: antolova( at )saske.sk
 
PREDSEDA VEDECKEJ RADY
Doc. MVDr. Marián Várady, DrSc.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: varady( at )saske.sk
 
VEDECKÁ TAJOMNÍČKA
RNDr. Marta Špakulová, DrSc.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: spakulma( at )saske.sk
 
SEKRETARIÁT
Iveta Bíleková
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: pausav( at ) saske.sk
bilekova( at )saske.sk