Voľby členov Správnej rady PaÚ SAV, v. v. i.

Vedecká rada Parazitologického ústavu (PaÚ) SAV, v. v. i. oznamuje konanie volieb členov Správnej rady PaÚ SAV, v. v. i. vo veľkej zasadačke dňa 16.7.2018 o 10:00 hod.

V stanovenej lehote Vedeckej rade predložili záujem uchádzať sa o post v Správnej rade nasledujúci kandidáti:

Vedecká rada uverejňuje menoslov oprávnených voličov, ktorí budú voliť členov Správnej rady:

Výsledky volieb členov Správnej rady Parazitologického ústavu SAV, v.v. i. (na funkčné obdobie 2018 – 2023) zo dňa 16.7. 2018: