Jana Jurová (maiden Ondeková), Mgr.

  NATIONAL PROJECTS
   
  VEGA projects - Projects funded by the Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences 
   
  Project Title: Soil nematodes and microorganisms: indicators of impact of non-native plant species invasion on the ecosystem. (Pôdne nematody a mikroorganizmy: indikátory dopadu invázie nepôvodných druhov rastlín na ekosystém.)
Grant Scheme: VEGA  2/0013/16
Duration: 1/1/2016 – 31/12/2019
Project Position/Role: Investigator