ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA VS SAV

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

ADCA01              REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ANTOLOVÁ, Daniela - DUBINSKÝ, Pavol. Neospora caninum, potential cause of abortions in dairy cows: The current serological follow-up in Slovakia. In Veterinary Parasitology, 2009, vol.159, no.1, p.1-6. (2,039 -IF2008). ISSN 034-4017.

ADCA02              ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Danka  -BOBÁKOVÁ, Milena - DUBINSKÝ, Pavol. The first finding of Neospora caninum and the occurence of other abortifacient agents in sheep in Slovakia. In Veterinary Parasitology, 2009,  vol. 164, no. 2-4, p. 320-323. (2,039 - IF2008). ISSN 034-4017.

ADCA03              REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - MUCHA Rastislav. First in vitro isolation of Neospora caninum from a naturally infected adult dairy cow in Slovakia. In Acta Parasitologica, 2011, vol. 56, no. 2, p. 111-115. (1,114 - IF2010). ISSN 1230-2821.  

ADCA04              ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPILOVSKÁ, Silvia - TURČEKOVÁ, Ľudmila - HVIŠČOVÁ, Ivana - HISIRA, Vladimír. Toxoplasma gondii, Neospora caninum and tick-transmitted bacterium Anaplasma phagocytophiluminfections in one selected goat farm in Slovakia. In Acta Parasitologica, 2013. Accepted

ADCA05              ŠPILOVSKÁ, Silvia - MOSKWA, Božena - REITEROVÁ, Katarína. Kinetics of anti-Neospora antibodies during the period of two consecutive pregnancies in chronically infected dairy cows. In Acta Parasitologica, 2013. Accepted.

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

ADDA01              SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ Ľudmila - REITEROVÁ Katarína, ŠPILOVSKÁ, Silvia. Prevalence estimation and genotypisation of Toxoplasma gondii in goats. In Biologia, 2010, vol. 65, no. 4, p. 670-674. (0,613 - IF2009). ISSN 0006-3088.                              

ADDA02              REITEROVÁ Katarína – ANTOLOVÁ, Daniela - ZALEŚNY Grzegorz -  STANKO, Michal - ŠPILOVSKÁ, Silvia – MOŠANSKÝ Ladislav. Small rodents – permanent reservoirs of toxocarosis in different habitats of Slovakia. In Helminthologia, 2013, vol. 50, no. 1,p. 20-26. (0.783 - IF 2012). DOI 10.2478/s11687-013-0103-9.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Seroprevalence of Neospora caninum in aborting sheep and goats in the Eastern Slovakia. In Folia Veterinaria: the scientific journal of the University of veterinary medicine in Košice - The Slovak Republic, 2008, vol. 52, suppl. 1, p. 33-35. ISSN 0015-5748.      

ADFB02               REITEROVÁ,  Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia – POŠIVÁK, Ján - DUBINSKÝ, Pavol - NOVOTNÝ, František – VALOCKÝ, Igor. Neospora caninum – Possible causative agent of abortions in dairy farm in Slovakia. In Folia Veterinaria: the scientific journal of the University of veterinary medicine in Košice - The Slovak Republic, 2009, vol. 53, suppl. 1, p. 88-91. ISSN 0015-5748.

AFC Publikované príspevky v recenzovaných zborníkoch zo zahraničných vedeckých konferencií

AFC01                  ŠPILOVSKÁ, Silvia – REITEROVÁ, Katarína – ANTOLOVÁ, Daniela – TURČEKOVÁ, Ľudmila – SPIŠÁK, František – DUDRÍKOVÁ, Eva – POĽÁKOVÁ, Lucia. Kozie mlieko ako potenciálne riziko prenosu toxoplazmózy a neosporózy. In XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny:  zborník príspevkov. - Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita, 2008, s. 206-209. ISBN 978-80-7305-049-8.

AFC02                  POĽÁKOVÁ, Lucia - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUDRÍKOVÁ, Eva. Mikrobiologická kvalita surového kozieho mlieka. In XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny: zborník príspevkov. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2008, s. 167-170. ISBN 978-80-7305-049-8.

AFDA Publikované príspevky v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií usporiadaných v SR

AFDA01               KOŠČOVÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - DUBINSKÝ, Pavol. Séroprevalencia Neospora caninum u kráv na východnom Slovensku. In Študentská vedecká konferencia 2007: zborník recenzovaných príspevkov. - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, KARTPRINT, 2007, s.148-150. ISBN 978-80-88870-64-7.

AFDA02               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - HISIRA, Vlado. Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in wild boars from Slovakia. In III. medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne choroby zvierat: zborník referátov a posterov. - Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, 2008, s. 172-174. ISBN 978-80-8077-095-2.

AFDA03               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Molekulárny dôkaz Neospora caninum v mlieku seropozitívnych dojníc. In Študentská vedecká konferencia: zborník recenzovaných príspevkov. - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, KARTPRINT, 2009, s. 25-26. ISBN 978-80-2232639-1. 

AFDA04               SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia. Výskyt a genotypizácia Toxoplasma gondii u hospodárskych zvierat. In Študentská vedecká konferencia: zborník recenzovaných príspevkov. - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, s. 625-629. ISBN 978-80-2232639-1. 

AFDA05               SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína  -ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol: Molekulárna epizootológia Toxoplasma gondii. In Škola - veda - prax I.: zborník príspevkov posterových prezentácií. Zostavili N. Sasáková, J. Mareková, P. Naď. - Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, 2009, suppl. 1, s. 223-227. ISBN 978-80-8077-143-0.

AFDA06               ŠPILOVSKÁ, Silvia – REITEROVÁ, Katarína: Chronická neosporóza v chovnej línii hovädzieho dobytka s anamnézou opakovaných potratov. In Škola - veda - prax I.: zborník príspevkov posterových prezentácií. Zostavili N. Sasáková, J. Mareková, P. Naď. - Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, 2009, suppl. 1, s. 228-233. ISBN 978-80-8077-143-0.

AFDA07               REITEROVÁ, Katarína - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - SMRČO, Peter -  ŠPILOVSKÁ, Silvia - HISIRA, Vladimír - ORAVEC, Martin. Výskyt Neospora caninumToxoplasma gondii u líšok s možnosťou prenosu na raticovú zver. In VIII. Žitnoostrovný odborný seminár s medzinárodnou účasťou., Intenzívne chovy raticovej zveri, Báč, 2011, s. 149-151. ISBN 978-80-89418-14-5.                            

AFDA08               REITEROVÁ, Katarína - ČOBÁDIOVÁ, Andrea – ANTOLOVÁ, Daniela -  ŠPILOVSKÁ, Silvia. Analýza výskytu neosporózy v chove hovädzieho dobytka v podmienkach severovýchodného Slovenska. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat 4.9 medzinárodná vedecká konferencia, 7.-8. 9.2011: zborník príspevkov a abstraktov. - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, 2011, s.221-223. ISBN 978-80-8077-230-7.

AFDA09               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína – SMRČO, peter – ŠPILOVSKÁ, Silvia – HISIRA, Vladimír – ORAVEC, Martin. Výskyt a cirkulácia neosporózy a toxoplazmózy u voľne žijúcich zvierat. In III. Labudove dni 24.-25.4.2013: zborník príspevkov. - Bratislava: Slovenská republika, 2013, s. 72-74. ISBN 978-80971336-6-5.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01                  REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Neosporosis in farm ruminants on large breeding farms. In Xth European Multicolloquium of Parasitology: Program & Abstract Book. - Paris: European Federation of Parasitology, France, 2008, p.310.

AFG02                  MOSKWA, Božena - REITEROVÁ, Katarína - BIEN, Justina - ŠPILOVSKÁ, Silvia - CABAJ, Wladislaw. The preliminary comparison study commercial ELISA kits for the diagnosis of bovine and sheep neosporosis. In Xth European Multicolloquium of Parasitology: Program & Abstract Book. - Paris: European Federation of Parasitology, France, 2008, p. 304.

AFG03                  REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Occurrence of bovine neosporosis in large breeding farms and the formation of its new focus in eastern Slovakia. In XIV. Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists: abstracts. - Uzghorod, Kiev, 2009, p.150. ISBN 978-966-02-5333-9.

AFG04                  ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - POŠIVÁK, J. Sérologická a reprodukčná analýza Neospora caninum vo vybranom chove hovädzieho dobytka. In X. České a Slovenské parazitologické dny : program a sborník abstraktů. - Brno : Masarykova Univerzita, 2012, s.104. ISBN 978-80-210-5862-0.

AFG05                  REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ANTOLOVÁ, Daniela - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - POŠIVÁK, Ján - VENDEĽOVÁ, Emília. Reproductive Analysis of Dairy Cows in Term of Neospora-Associated Abortions. In XI. European Multicolloquium of Parasitology: program & abstract Book EMOP. - Cluj Napoca, Romania, 2012, s. 488. ISBN 978-973-53-0831-5.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií poriadaných v SR

AFHA01               REITEROVÁ, Katarína - KOŠČOVÁ, Silvia- BOBÁKOVÁ, Milena - KOVÁČOVÁ, Dana - DUBINSKÝ, Pavol. The latest serological follow-up of Neospora caninum in dairy cows in Slovakia. In X International Helminthological Symposium: program and Abstracts: Helmints, Helmintoses and Environment. - Stará Lesná, 2007, s. 27-28.  

AFHA02               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Séroprevalencia Neospora caninum u oviec a kôz po potrate na východnom Slovensku. In 51. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou 2008: zborník abstraktov. - Košice, 2008, s. 40.  

AFHA03               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína: Molekulárny dôkaz prítomnosti Neospora caninum v mlieku séropozitívnych dojníc. In 52. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou 2009: zborník abstraktov. – Košice, 2009, s. 25. ISBN 978-80-8077-123-2.

AFHA04               REITEROVÁ, Katarína - STANKO, Michal - ŠPILOVSKÁ, Silvia - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ, Ladislav. Larválna toxokaróza u drobných cicavcov a zvláštnosti jej cirkulácie. In IX. Slovenské a České parazitologické dni: program a zborník abstraktov. - Liptovský Ján, Slovensko, 2010, s.66-67. ISBN 978-80-968473-6-5.  

AFHA05               REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ČOBÁDIOVÁ, Andrea. Prvý izolát Neospora caninum na Slovensku. In IX. Slovenské a České parazitologické dni: program a zborník abstraktov. - Liptovský Ján, Slovensko, 2010, s.66. ISBN 978-80-968473-6-5.                          

AFHA06               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia. Analýza seroprevalencie neosporózy u kráv po aborte na východnom a západnom Slovensku. In IX. Slovenské a České parazitologické dni: program a zborník abstraktov. - Liptovský Ján, Slovensko, 2010, s.20. ISBN 978-80-968473-6-5.                                                             

AFHA07               SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Výskyt Toxoplasma gondii u hovädzieho dobytka. In IX. Slovenské a České parazitologické dni: program a zborník abstraktov. - Liptovský Ján, Slovensko, 2010, s.72-73. ISBN 978-80-968473-6-5.

AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFHB01               KOŠČOVÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - DUBINSKÝ, Pavol. Séroprevalencia Neospora caninum u kráv na východnom Slovensku. In Študentská vedecká konferencia 18.4.2007: zborník príspevkov. - Univerzita Komenského Bratislava, Kartprint, 2007, s. 148-150, ISBN 978-88870-64-7.

AFHB02               SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia. Výskyt a genotypizácia Toxoplasma gondii u hospodárskych zvierat. In Študentská vedecká konferencia 2009: zborník príspevkov. - Univerzita Komenského Bratislava, Kartprint, 2009, s. 625-629. ISBN 978-80-2232639-1.

AFHB03               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Výskyt Neospora caninum a Toxoplasma gondii v chove kôz na východnom Slovensku. In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni: 9-10.12. 2010. - Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s.16.

AFHB04               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína  - ŠPILOVSKÁ, Silvia. Výskyt Neospora caninumToxoplasma gondii na vybranej kozej farme východného Slovenska. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011: zborník abstraktov. -  Banská Bystrica: Občianske združenie PREVEDA, 2011, s. 146. ISBN 978-80-970712-0-2.

AFHB05               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína - SMRČO, Peter - ŠPILOVSKÁ, Silvia - TURČEKOVÁ, Ľudmila - HISIRA, Vladimír - ORAVEC, Martin. Sérologický prieskum neosporózy a toxoplazmózy u voľne žijúcich zvierat na východnom a strednom Slovensku. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012: zborník abstraktov. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2012, s.16. ISBN 978-80-970712-2-6.

AFHB06               REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Neosporóza v chove mliečneho dobytka. In Prírodné ohniskové nákazy 2008: zborník abstraktov. - Košice, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 19.

AFHB07               SPIŠÁK, František - ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Potenciálne riziko prenosu kokcídií Toxoplasma gondii a Neospora caninum z kozieho mlieka. In Prírodné ohniskové nákazy 2008: zborník abstraktov. - Košice: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 57.

BDFA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFA01               REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - DUBINSKÝ, Pavol. Regionálny výskyt neosporózy a jej pôvodcu Neospora caninum na Slovensku. In Veterinářství, 2011, roč. 61, č.6, p. 252-255. ISSN 0506-8231.       

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Neospora caninum, pôvodca neosporózy psov a hovädzieho dobytka. In Infovet, 2007, roč. 14, č. 4, s. 146-148. ISSN 1335-1907.

BDFB02               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína: Neosporóza – príčina častého zmetania u kráv. In Slovenský chov, 2007, č. 11, S. 49-50. ISSN 1335-1990.

BDFB03               ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - HISIRA, Vlado. Sérologický prieskum neosporózy u diviačej zveri z vybraných lokalít Slovenska. In Infovet, 2008, roč. 15, č.5, s. 222-223. ISSN 1335-1907.

BDFB04               REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Neosporóza prežúvavcov na východnom Slovensku. In Slovenský veterinársky časopis, 2009, roč. 34, č. 3, s. 163-166. ISSN 1335 - 0099.

BDFB05               REITEROVÁ,  Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - POŠIVÁK, Ján - DUBINSKÝ, Pavol - NOVOTNÝ, František - VALOCKÝ, Igor. Chronická neosporóza - možná príčina opakovaných potratov u dobytka. In Infovet, 2009roč. 16, č. 4, s. 152-154. ISSN 1335-1907.    

BDFB06               REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Nový pôvodca príčiny zmetania u hovädzieho dobytka. In Slovenský chov, 2009, č. 12, s. 28-29. ISSN 1335-1990.

BDFB07               REITEROVÁ, Katarína - STANKO, Michal - ŠPILOVSKÁ, Silvia, FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ, Ladislav - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Úloha drobných cicavcov - dôležitých rezervoárov v cirkulácii larválnej toxokarózu. In Slovenský veterinársky časopis, 2010, roč. 35., č. 4, s. 28-33. ISSN 1335 - 0099.              

BDFB08               ČOBÁDIOVÁ, Andrea - REITEROVÁ, Katarína - TURČEKOVÁ, Ľudmila - ŠPILOVSKÁ, Silvia - HISIRA, Vladimír. Výskyt závažných protozoóz vo vybranom chove kôz na východnom Slovensku. In Infovet, 2012, roč.18, č.1, s.38-41. ISSN 1335-1907.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (Vedecko – populárny článok)

REITEROVÁ,  Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia. Výskyt neosporózy u psov na Slovensku. In Pes a mačka, 2009, roč. 9, č. 4., s.48-49. ISSN 1335-7778.

REITEROVÁ Katarína - ŠPILOVSKÁ Silvia - DUBINSKÝ Pavol. Neospora caninum - nový pôvodca príčiny zmetania u hovädzieho dobytka. Uvedené na stránke agroporadenstva v casti Zivocisna vyroba/hovadzi dobytok a v novinkach na hlavnej stranke: www.agroporadenstvo.sk, Vystavené: 19.1.2010.    

Publikácia odoslaná do tlače:

ADCA                  ŠPILOVSKÁ, Silvia – REITEROVÁ Katarína. Serological and molecular analysis of Neospora caninum infection in dairy herd of the Slovak spotted breed. Veterinary Medicine (Prague) (IF 2011 - 0,679)      

ZOZNAM OHLASOV

Citácie v databáze WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR a iné: 22

REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ANTOLOVÁ, Daniela - DUBINSKÝ, Pavol. Neospora caninum, potential cause of abortions in dairy cows: The current serological follow-up in Slovakia. In Veterinary Parasitology, 2009, vol. 159, no. 1, p. 1-6. ISSN 0304-4017.

Citácie WOS: 8

[1.1] BOA-MORTE, M.D. - DE OLIVEIRA, F.C.R. Frequency of neosporosis in slaughtered cows from North Fluminense region, state of Rio de Janeiro, Brazil. In REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINARIA. ISSN 0100-2430, JAN-MAR 2009, vol. 31, no. 1, p. 13-18., WOS

[1.1] BRICKELL JS, MCGOWAN MM, WATHES DC. Association between Neospora caninum seropositivity and perinatal mortality in dairy heifers at first calving. In VETERINARY RECORD. ISSN 0042-4900,JUL 17 2010, vol. 167, no. 3, p. 82-85., WOS

[1.1]GAVREA, R.R., IOVU, A., LOSSON, B., COZMA, V. Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle from north-west and centreof Romania. In PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, 2011, vol. 18, no. 4, p. 349-351., SCOPUS

[1.1] SONG, Y.P., SUN, L.P., YANG, H.Z., HUA, G.H., GUO, A.Z., YANG, L.G. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism is associated with abortion in Chinese Holstein cows. In AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2011, vol. 10, no. 64, p. 13999-14004., SCOPUS

[1.1]DUBEY, J.P., SCHARES, G. Neosporosis in animals-The last five years. In VETERINARY PARASITOLOGY, 2011, vol. 180, no. 1-2, SI, p. 90-108., WOS  

[1.1]XU, M. J.; LIU, Q. Y.; FU, J. H.; NISBET, A. J.; SHI, D. S.; HE, X. H.; PAN, Y.; ZHOU, D. H.; SONG, H. Q.; ZHU, X. Q. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in dairy cows in subtropical southern China. In PARASITOLOGY.  ISSN: 0031-1820, SEP 2012, vol. 139, no. 11, p. 1425-1428. DOI: 10.1017/S0031182012000728, WOS

[1.1] IMRE, K.; MORARIU, S.; ILIE, M.S.; IMRE, M.; FERRARI, N.; GENCHI, C.; DARABUS, G. Serological Survey of Neospora caninum Infection in Cattle Herds From Western Romania. In JOURNAL OF PARASITOLOGY.  ISSN: 0022-3395, JUN 2012, vol. 98, no. 3, p. 683-685. DOI: 10.1645/GE-3023.1, WOS

[1.1] SELAHI, F.; NAMAVARI, M.; HOSSEINI, MH; MANSOURIAN, M.; TAHAMTAN, Y. Developmnet of a disperse Dye ummunoassay Technique for detection of Antibodies against Neospora caninum in Cattle. In KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY. ISSN: 0023-4001, FEB 2013, vol. 51, no. 1, p. 129-132. DOI: 10.3347/kjp.2013.51.1.129, WOS

Citácie v GOOGLE SCHOLAR: 1

[9] CASTILLEJA, Y.M.S., RODRÍGUEZ DIEGO, J.G., PEDROSO, M. Serological correlation of Brucella abortus and Neospora caninum in mexican dairy cows from Hidalgo state. In Revista de Salud Animal 2010, vol. 32, no. 1, ISSN 0253-570X, p. 57-59. GOOGLE SCHOLAR

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Danka - BOBÁKOVÁ, Milada – DUBINSKÝ, Pavol. The first finding of Neospora caninum and the occurrence of other abortifacient agents in sheep in Slovakia. In Veterinary Parasitology, 2009, vol. 164, n. 2-4, p. 320-323. (2,039 – IF2008). ISSN 0304-4017. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.05.020

Citácie WOS: 6

[1.2] SALABERRY, S.R.S. - OKUDA, L.H. - NASSAR, A.F.C. - DE CASTRO, J.R. - LIMA-RIBEIRO, A.M.C. Prevalence of Neospora caninum antibodies in sheep flocks of Uberlândia county, MG [Prevalência de anticorpos anti-Neospora caninum em rebanhos de ovinos do município de Uberlândia, MG] In REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINARIA,  ISSN 0103846X, 2010, vol. 19, no. 3, p. 148-151, SCOPUS

[1.1] ROSSI, G.F., CABRAL, D.D., RIBEIRO, D.P., PAJUABA, A.C.A.M., CORRÊA, R.R., MOREIRA, R.Q., MINEO, T.W.P., MINEO, J.R., SILVA, D.A.O. Evaluation of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in sheep from Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil, by different serological methods. In VETERINARY PARASITOLOGY, ISSN 03044017, 2011, vol.175, no. 3-4, p. 252-259, WOS

[1.1] MORAES, L.M.D.; RAIMUNDO, J. M.; GUIMARAES, A.; SANTOS, H.A.; MACEDO JUNIOR, G.L.; MASSARD, C.L. ; MACHADO, R.Z.; BALDANI, C.D. Occurrence of anti-Neospora caninum and anti-Toxoplasma gondii IgG antibodies in goats and sheep in western Maranhao, Brazil. In REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINARIA.  ISSN: 0103-846X, OCT-DEC 2011, vol. 20, no. 4, p. 312-317. WOS

[1.1] PINTO, A.P.; BACHA, F.B.; SANTOS, B.S.; DRIEMEIER, D.; ANTONIASSI, N.A.B.; DE SA RIBAS, N.L.K.D.; LEMOS, R.A.A. Sheep abortion associated with Neospora caninum in Mato Grosso do Sul, Brazil. In PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA.  ISSN: 0100-736X, AUG 2012, vol. 32, no. 8, p. 739-742. WOS

[1.1] MORENO, B.; COLLANTES-FERNANDEZ, E.; VILLA, A.; NAVARRO, A.; REGIDOR-CERRILLO, J.; ORTEGA-MORA, L. M. Occurrence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections in ovine and caprine abortions. In VETERINARY PARASITOLOGY.  ISSN:0304-4017, JUN 8 2012, vol. 187, no.1-2, p.312-318.DOI: 10.1016/j.vetpar.2011.12.034, WOS

[1.1]DUBEY, J.P., SCHARES, G. Neosporosis in animals - The last five years. In VETERINARY PARASITOLOGY. August 2011, Vol. 180, no.1-2, 4 p. 90-108. WOS

 Citácie mimo databáze SCI: 1

[4] LUPTÁKOVÁ, L. – BÁLENT, P. – VALENČÁKOVÁ, A. – PETROVOVÁ, E. – MAŽENSKÝ, D. – ŠŤAVOVÁ, Ľ. Detection of antibodies to Toxoplasma gondii in the livesdtock in Slovakia using a complement fixation test. In FOLIA VETERINARIA, ISSN 0015-5748, 2010, vol. 54, no. 3, p. 150-153.

REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - ČOBÁDIOVÁ, Andrea - MUCHA, Rastislav. First in vitro isolation of Neospora caninum fromk a naturally infected adult dairy cow in Slovakia. In Acta Parasitologica, 2011, vol. 56, no. 2, p. 111-115. (1.144 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1230-2821.

Citácia WOS: 1

[1.1] DUBEY, J. P. - SCHARES, G. Neosporosis in animals-The last five years. In Veterinary parasitology. ISSN 0304-4017, AUG 4 2011, vol. 180, no. 1-2, SI, p. 90-108., WOS

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Seroprevalence of Neospora caninum in aborting sheep and goats in the Eastern Slovakia. In Folia Veterinaria: the scientific journal of the University of veterinary medicine in Košice - The Slovak Republic, 2008, vol. 52, suppl. 1, p. 33-35. ISSN0015-5748.

Citácia WOS: 1

[1.1] DUBEY, J. P. - SCHARES, G. Neosporosis in animals-The last five years. In Veterinary parasitology. ISSN 0304-4017, AUG 4 2011, vol. 180, no. 1-2, SI, p. 90-108., WOS

SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Prevalence estimation and genotypisation of Toxoplasma gondii in goats. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Science, 2010, vol. 65, no. 4, p. 670-674. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-3088.

Citácie iné: 2

[4] LUPTÁKOVÁ, L. - BÁLENT, P. - VALENČÁKOVÁ, - A. PETROVOVÁ, E. - MAŽENSKÝ, D. - ŠTAVOVÁ, L Detection of antibodies to Toxoplasma gondii in the livestock in Slovakia using a complement fixation test. In FOLIA VETERINARIA, ISSN 0015-5748, 2010, vol.54, no. 3, p. 150-153

[9] TASAWAR, Z. - HUSSAIN L. M. - HANIF, M. - HAYAT, SC. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Domestic Goats in Multan, Punjab, Pakistan. In Pakistan Journal of Life and Social Sciences. ISSN 1727-4915, 2011, vol. 9, no.1, p. 24-27, Google Scholar

SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia - DUBINSKÝ, Pavol. Výskyt Toxoplasma gondii u hovädzieho dobytka. In Program & zborník abstraktov IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Liptovský Ján, 2010, s.72-73. ISBN 978-80-968473-6-5.

Citácie mimo databáze SCI: 1

[4] LUPTÁKOVÁ, L. – BÁLENT, P. – VALENČÁKOVÁ, A. – PETROVOVÁ, E. – MAŽENSKÝ, D. – ŠŤAVOVÁ, Ľ. Detection of antibodies to Toxoplasma gondii in the livesdtock in Slovakia using a complement fixation test. In FOLIA VETERINARIA, ISSN 0015-5748, 2010, vol. 54, no. 3, p. 150-153.

SPIŠÁK, František - TURČEKOVÁ, Ľudmila - REITEROVÁ, Katarína - ŠPILOVSKÁ, Silvia – KELEMENOVÁ, B. - DUBINSKÝ, Pavol. Epizootological survy of prevalence of toxoplasmosis in farm animals in Slovakia. In Slovenský veterinársky časopis, 2009, roč.  , č. 6 384-386.

Citácie mimo databáze SCI: 1

[4] LUPTÁKOVÁ, L. – BÁLENT, P. – VALENČÁKOVÁ, A. – PETROVOVÁ, E. – MAŽENSKÝ, D. – ŠŤAVOVÁ, Ľ. Detection of antibodies to Toxoplasma gondii in the livesdtock in Slovakia using a complement fixation test. In FOLIA VETERINARIA, ISSN 0015-5748, 2010, vol. 54, no. 3, p. 150-153.

ÚČASŤ V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOCH

Spoluriešiteľ domácich výskumných projektov:

  1. VEGA 2/7186/27 - Vplyv globálnych zmien na výskyt parazitozoonóz na Slovensku a ich molekulárna epidemiológia, imunologické a klinické aspekty parazitohostiteľských vzťahov. (Doba riešenia projektu: 2007 - 2009)
  2. VEGA 2/0071/08 - Imunogénna variabilita druhov rodu Trichinella vyskytujúca sa na území Slovenska. (Doba riešenia projektu: 2008 - 2010)
  3. VEGA 2/0069/08 - Výskum mechanizmov prenosu a šírenia neosporózy u hospodárskych zvierat a možnosti jeho regulácie. (Doba riešenia projektu: 2008 – 2010)
  4. VEGA 2/0104/11 - Epizootologický, sérologický a genetický výskum pôvodcov vybraných protozoárnych ochorení na Slovensku. (Doba riešenia projektu: 2011 -2014)
  5. APVV-51-02760 - Genetická a imunochemická charakterizácia a analýza faktorov ovplyvňujúcich dynamiku výskytu pôvodcov parazitozoonóz a nimi vyvolávaných ochorení. (Doba riešenia projektu: 2006 - 2009)

 Spoluriešiteľ medzinárodných výskumných projektov:

  1. Sledovanie vybraných parazitozoonóz (trichinelóza, neosporóza a toxoplazmóza) z aspektu epidemiologického, epizootologického a diagnostického. Spoločný projekt Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a Parazitologického ústavu W. Stefańského Poľskej akadémie vied vo Varšave (doba riešenia: 01/2007–12/2009)

VYSTÚPENIA NA ODBORNÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH

Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách (ako prvý autor): 7

Študentská vedecká konferencia, 18.4.2007, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

KOŠČOVÁ, Silvia. - REITEROVÁ, Katarína. - DUBINSKÝ, Pavol. 2007. Séroprevalencia Neospora caninum u kráv na východnom Slovensku.

51. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, 23.4.2008, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Séroprevalencia Neospora caninum u oviec a kôz po potrate na východnom Slovensku.

38. Jírovcovy protozoologické dny, Jáchymov, 5.-9. 5. 2008.

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Neospora caninum u oviec a kôz na východnom Slovensku. 

III. medzinárodná vedecká konferencia - Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4.-5.9.2008, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Sérologický prieskum neosporózy u diviačej zveri z vybraných lokalít Slovenska.

52. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou 28. 4. 2009, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Molekulárny dôkaz prítomnosti Neospora caninum v mlieku séropozitívnych dojníc.

Medzinárodná vedecká konferencia  Škola  - veda - prax I., Univerzita veterinárskeho lekárstva, 24.9.2009, Košice

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Chronická neosporóza v chovnej línii hovädzieho dobytka s anamnézou opakovaných potratov.

Nadácia Intenda Podporujeme individuality, 16.12. 2009, Bratislava

ŠPILOVSKÁ, Silvia - REITEROVÁ, Katarína. Epizootologické a imunologické aspekty neosporózy a prenos jej pôvodcu. Cena individuálneho grantu na podporu doktorandov v poslednom roku štúdia - víťaz v kategórii Poľnohospodárskych vied.

ZOZNAM PATENTOV A PATENTOVANÝCH PRIHLÁŠOK

Žiadateľka nemá patenty ani patentované prihlášky.

APLIKÁCIE VÝSLEDKOV

Charakteristika problematiky riešenej na školiacom pracovisku

Výskumné zámery Oddelenia parazitárnych chorôb Parazitologického ústavu SAV majú dlhoročnú tradíciu pri štúdiu zoonóznych parazitov s užšou špecializáciou na ich epizootológiu, epidemiológiu a biológiu zástupcov závažných helmintozoonóz. V posledných 15-tich rokoch, rozvoj relatívne nových smerov výskumu prispel k multidisciplinárnemu charakteru výskumu oddelenia s využitím klasických aj moderných molekulárnych prístupov výskumu parazito-hostiteľských vzťahov.

Vedecká práca Dr. Špilovskej je od roku 2007 špecializovaná na epizootológiu a diagnostiku intracelulárneho parazita Neospora caninum, vyskytujúceho sa u hospodárskych zvierat, najmä u hovädzieho dobytka. V rámci projektov, ktoré sú zamerané na biológiu, hostiteľské spektrum a výskyt neosporózy na Slovensku participuje ako spoluriešiteľka.

Štúdium tohto parazita má na Oddelení parazitárnych chorôb PaÚ SAV relatívne krátkodobý charakter, avšak je v medzinárodnom meradle uznávané v oblasti základného aj aplikovaného výskumu. O tom svedčí aj medzinárodná spolupráca členov oddelia s Parazitologickým ústavom W. Stefańského Poľskej akadémie vied vo Varšave, kde tejto problematike sa venujú dlhšiu dobu. Priekopníckou prácou Ing. Kataríny Reiterovej, DrSc. (školiteľka Dr. Špilovskej) sa rozvíjal nový vedný odbor – protistológia na pracovisku, v rámci ktorého v relatívne krátkej dobe sa dosiahli prioritné výsledky vo výskume neosporózy a toxoplazmózy na Slovensku. Kľúčové pre tento výskum bolo získanie projektu Slovenskej grantovej agentúry VEGA. Na tomto projekte bola zodpovednou riešiteľkou výskumu Ing. K. Reiterová, DrSc., ktorá po prvý krát analyzovala výskyt Neospora caninum na Slovensku, výskum mechanizmov prenosu a šírenia neosporózy u hospodárskych zvierat ako aj možnosti jeho regulácie, využiteľné z hľadiska prevencie v  chovoch hovädzieho dobytka. Od roku 2008 spolupracujú s odborníkmi z Katedry koní na UVLF v Košiciach. Najvýznamnejším úspechom tohto výskumu bolo získanie prvého slovenského izolátu Neospora caninum, ktorý je na ústave kontinuálne kultivovaný in vitro.

Oddelenie parazitárnych chorôb plánuje pokračovať vo výskume protozoárnych ochorení zvierat, čoho dôkazom sú aktuálne aj novo-podané projekty, na ktorých Dr. Špilovská bude participovať ako spoluriešiteľ. 

Vlastný prínos

Medzi najvýznamnejšie výsledky Dr. Špilovskej patria originálne výsledky výskumu výskytu a cirkulácie protozoárneho parazita Neospora caninum u hospodárskych a voľne žijúcich zvierat na území Slovenska. Pilotný výskum odhalil až 20,1% priemernú séropozitivitu u kráv a 3,7% prevalenciu u oviec po aborte na východnom Slovensku. Sérologický prieskum na kozej farme odhalil 13,6% séroprevalenciu u 81 vyšetrených kôz, pričom parazit bol aj molekulárne detegovaný v kozom mlieku. Prítomnosť parazita bola potvrdená molekulárnou metódou aj v mozgu utrateného farmového psa a 3 abortovaných plodov z dobytčej farmy.  Monitorovaním piatich infikovaných dojníc počas dvoch za sebou nasledujúcich gravidít bola zistená fluktuácia tvorby špecifických protilátok s ich najvyššou hladinou v treťom trimestri gravidity, čo poukazuje na riziko kongenitálnej infekcie plodu. Vyšetrením 195 sér diviaka lesného bola odhalená 31,8% séropozitivita, čo poukazuje na fakt, že voľne žijúce zvieratá môžu byť zahrnuté v životnom cykle N. caninum. Najvýznamnejším výsledkom je izolácia a in vitro kultivácia prvého slovenského izolátu NC-SKB1 z mozgu prirodzene infikovanej dojnice.

Svojimi publikáciami Dr. Špilovská oslovila úzku parazitologickú a širokú veterinársku obec, chovateľov a farmárov. O kvalite jej publikačnej činnosti svedčia publikácie evidované v svetovej databáze Current contents (CC), ktoré boli uverejnené v renomovaných parazitologických časopisoch ako sú Veterinary Parasitology, Acta Parasitologica, Biologia a Helmintologia. Na opublikované práce je doteraz evidovaných 22 citačných ohlasov v databázach WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR a iných. Opublikovala tiež dve vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch. Na zahraničných a domácich  vedeckých podujatiach medzinárodného významu celkovo prezentovala 7 príspevkov. Aktívne sa zapojila do riešenia APVV grantu – Zoonózy-51-027605, štyroch VEGA grantov a jedného medzinárodného projektu.

Hlavnou doménou jej výskumnej činnosti sú praktické výstupy na tlmenie ochorenia u hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka, ktoré predstavuje pre chovateľa značné ekonomické straty v podobe reprodukčných porúch kráv, potratov a vyradenia plemenných zvierat z chovu. Spolupracovala so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Košiciach a v Prešove, za účelom zberu vzoriek, konkrétne krvných sér hovädzieho dobytka, oviec a kôz po aborte. Za účelom epizootologického výskumu nadviazala spoluprácu s pracovníkmi Katedry koní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V spolupráci s MVDr. Vladimírom Hisirom, PhD., z Kliniky prežúvavcov UVL Košice, monitorovali výskyt neosporózy a toxoplazmózy u diviačej zveri. V rámci výskumu neosporózy zahájila spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom Ital - Slovak s.r.o farma Osadné a farma Hostovice (okr. Snina), a s mliečnou farmou kôz v okrese Košice okolie. Aktívne začala spolupracovať s terénnymi pracovníkmi z vybranej dobytčej farmy MVDr. Jánom Alušíkom a Annou Matiščákovou. Absolvovala zahraničný pobyt vo Varšave na špičkovom Parazitologickom ústave PAN.

ABSOLVOVANÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY

V dňoch 2.-6. 6. 2008 absolvovala študijný pobyt na Inštitute W. Stefanskeho PAV vo Varšave. Počas pobytu pod vedením prof. Dr. Boženy Moskwy, PhD. a v spolupráci s Dr. Justynou Bień, PhD. a Dr. Katarzynou Gozdzik, PhD. sa zaučila do metodiky bunkovej kultivácie, molekulárnej analýzy a Western blotovej imunodiagnostiky neosporózy.