RIADITEĽKA – DIRECTOR
RNDr. Ivica Hromadová, DrSc.
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: hromadova( at )saske.sk
 
ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY – DEPUTY DIRECTORS
MVDr. Martina Miterpáková, DrSc. MVDr. Daniela Antolová, PhD.
   
VEDECKÁ RADA – SCIENTIFIC BOARD
Predseda – CHAIRMAN Podpredsedníčka – CO-CHAIRMAN
Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc. MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.
   
Interní členovia – INTERNAL MEMBERS Externí členovia – EXTERNAL MEMBERS
MVDr. Daniela Antolová, PhD. MVDr. Dušan Fabian, DrSc. (CBv SAV, Košice)
RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc. Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (PF UPJŠ Košice)
MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.  
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.  
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.
   
SEKRETARIÁT – SECRETARY  
Iveta Bíleková  
Tel.: +421 55 63 34455
Fax: +421 55 6331414
E-mail: pausav( at ) saske.sk
bilekova( at )saske.sk