Všeobecné identifikačné údaje
Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
Názov vykonávateľa: Výskumná agentúra
Adresa vykonávateľa: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Názov prijímateľa: Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
Adresa prijímateľa: Hlinkova 3, 04001 Košice

Kód projektu: 09I03-03-V02-00008
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Trvanie projektu: od 1. 9. 2023 do 30.6. 2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 55 634,80 EUR

Výzva je zameraná na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom je prilákať a podporiť excelentných PhD, študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne. 

V rámci tejto výzvy na Parazitologickom ústave SAV, v. v. i. pôsobí absolvent Kenyatta University, Nairobi
MSc. Richard Morinket Keshura.