Všeobecné identifikačné údaje
Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov prijímateľa: Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
Adresa prijímateľa: Hlinkova 3, 04001 Košice

Kód projektu: 09I03-03-V01-00015
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od  1. 10. 2022 do 30.9. 2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 141 840 EUR

Kód projektu: 09I03-03-V01-00016
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 84 960 EUR

Kód projektu: 09I03-03-V01-00017
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 134 640 EUR

Kód projektu: 09I03-03-V01-00046
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 118 800 EUR

Kód projektu: 09I03-03-V01-000144
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 52 062 EUR

Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine na jar 2022 sa Parazitologický ústav intenzívne angažoval v pomoci kolegov-parazitológov z Ukrajiny. V rámci Plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky sa pracovisko uchádzalo o „Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine“ pre viacerých vedeckých pracovníkov, jedného postdoktoranda a jedného doktoranda. V roku 2023 na Parazitologickom ústave SAV, v. v. i. pôsobia nasledujúci kolegovia z Ukrajiny (na fotografii zľava): Araz Rashydov (doktorand), Dr. Tetiana Kuzmina (samostatný vedecký pracovník), Dr. Yaroslav Syrota (postdoktorand), Dr. Volodimir Sarabeev (samostatný vedecký pracovník), Dr. Olga Lisitsyna (samostatný vedecký pracovník).