ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA VS SAV

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - ŠPAKULOVÁ, Marta. Liver and stomach flukes of wild and domestic ruminants: molecular approach in their discrimination. In Ruminants: Anatomy, Behavior and Diseases. Editor: Ricardo E. Mendes, Nova Science Publishers, 2011, ISBN 978-1-61324-525-5.

ADCA Vedecké práce uverejnené v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - SCHOLZ, Tomáš - HANZELOVÁ, Vladimíra - VÁVROVÁ, Sylvia - SZEMES, Tomáš - KIRK, Ruth. Population study of Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), an invasive parasite ofcommon carp introduced to Europe: mitochondrial cox1 haplotypes and intragenomic ribosomal ITS2 variants. In Parasitology Research, 2011, vol. 109, no. 1, p. 125-131. (1,812 – IF2010). ISSN 0932-0113.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - SCHOLZ, Tomáš. Molecular characterization of Atractolytocestus sagitttatus (Cestoda: Caryophyllidea), monozoic parasite of common carp, and its differentiation from the invasive species Atractolytocestus huronensis. In Parasitology Research, 2012, DOI 10.1007/s00436-011-2673-0. (1,812 – IF2010). ISSN 0932-0113.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ŠTEFKA, Jan - ŠPAKULOVÁ, Marta - VÁVROVÁ, Silvia - SZEMES, Tomáš - TKACH, Vasyl - TRUDGETT, Allan - PYBUS, Margo. Multiple origins of European populations of the giant liver fluke Fascioloides magna(Trematoda: Fasciolidae), a liver parasite of ruminants. In International Journal for Parasitology, 2011, vol. 41, no. 3-4, p. 373-383. (3.822 - IF2010). ISSN 0020-7519.

RADVÁNSKÝ, Ján - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - MINÁRIK, Gabriel - KÁDAŠI, Ľudevít. Development of high-resolution meltin (HRM) analysis for population studies of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae), the giant liver fluke ofruminants. In Parasitology Research, 2011, vol. 108, no. 1, p. 201-209. (1.812 - IF2010). ISSN 0932-0113.

OROSOVÁ, Martina - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ŠPAKULOVÁ, Marta. Karyotype, chromosomal characteristics of multiple rDNA clusters and intragenomic variability of ribosomal ITS2 in Caryophyllaeides fennica (Cestoda). In ParasitologyInternational, 2010, vol. 59, no. 3, p. 351-357. (1.701 - IF2009). ISSN 1383-5769.

REBLÁNOVÁ, Marianna - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RAJSKÝ, Dušan. A comparative study of karyotypes and chromosomal location of rDNA genes in important liver flukes Fasciola hepatica and Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae). In Parasitology Research, 2011, vol. 109, no. 4, p. 1021-1028. (1.812 - IF2010). ISSN 0932-0113.

SCHOLZ, Tomáš - BRABEC, Jan - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - OROS, Mikuláš - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ERMOLENKO, Alexey - HANZELOVÁ, Vladimíra. Revision of Khawia spp. (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of cyprinid fish, including a key to their identification and molecular phylogeny. In Folia Parasitologica, 2011, vol. 58, no. 3, p. 197-223. (1.533 - IF2010). ISSN 0015-5683.

BRABEC, Jan - SCHOLZ, Tomáš - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ,Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - OLSON, Peter. Substitution saturation and nuclear paralogs of commonly employed phylogenetic markers in an unusual group of non-segmented tapeworms (Platyhelminthes). In International Journal for Parasitology, 2012, DOI:10.1016/j.ijpara.2012.01.005

ADDA Vedecké práce uverejnené v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna - OBERHAUSEROVÁ, Katarína. Determination of ribosomal internal transcribed spacer 2 (ITS2) interspecific markers in Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum and Paramphistomum cervi (Trematoda), parasites of wild and domestic ruminants. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 2, p. 76-82. (0.951 - IF2009). ISSN 0440-6605.

OBERHAUSEROVÁ, Katarína - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - MAJOR, Peter - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular discrimination of eggs of cervid trematodes using the Teflon (PTFE) technique for eggshell disruption. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 3, p. 147-151. (0.951 - IF2009). ISSN 0440-6605.

REBLÁNOVÁ, Marianna - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RAJSKÝ, Dušan. A description of karyotype of giant liver fluke Fascioloides magna (Trematoda, Platyhelminthes) and a review of Fasciolidae cytogenetics. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 2, p. 69-75. (0.951 - IF2009). ISSN 0440-6605

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - RAJSKÝ, D. Objasnenie pôvodu podunajských populácií cicavice obrovskej (Fascioloides magna, Trematoda) s využitím molekulárnych markerov. In Slovenský veterinársky časopis, 2010, roč.35, č. 4, s. 222-224. ISSN 1335 - 0099.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Intraspecies variability of infrapopulations of Fascioloides magna based on selected variable sections cox1 and nad1 of genes of mitochondrial DNA.

AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Analýza mitochondriálnych haplotypov Fascioloides magna sekvenovaním a metódou SSCP. In Zborník referátov a posterov - III. medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, 2008, s. 54-56. ISBN 978-80-8077-095-2.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Komparatívne karyologické a molekulárne štúdium Fasciola hepatica a Fascioloides magna, pečeňových motolíc prežúvavcov. In Zborník príspevkov posterovýchprezentácií -Škola - veda - prax I.: Supplementum. Zostavili N. Sasáková, J. Mareková, P. Naď. Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, 2009, s. 235-239. ISBN 978-80-8077-143-0.

ŠPAKULOVÁ, Marta - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - RAJSKÝ, Dušan - GARAJ, P. Viacnásobná introdukcia parazita jelenej zveri Fascioloides magna z USA do Európy: Molekulárno-biologické dôkazy. In 7. žitnoostrovný odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Poľovnícky výskum v stredoeurópskom inštitúte ekológie zveri, Báč, 2010, s. 65-66.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Molekulárne a cytogenetické štúdium Fascioloides magna a Fasciola hepatica pečeňových motolíc raticovej zveri. In 8. žitnoostrovný odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Intenzívne chovy raticovej zveri, Báč, 2011, s. 154-155. ISBN 978-80-89418-14-5.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Rozlíšenie vybraných GIT trematód prežúvavcov molekulárnymi metódami. In Zborník príspevkov a abstraktov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat - 4. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, 2011, s. 266-268. ISBN 978-80-8077-2307.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna. Aplikácia mitochondriálnej DNA pri štúdiu ciest šírenia inváznych parazitov. In Zborník príspevkov a abstraktov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat - 4. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, 2011, s. 170-172. ISBN 978-80-8077-2307.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva. Molekulová determinácia Atractolytocestus huronensis a Atractolytocestus sagittatus (Cestoda: Caryophyllidea), špecifických parazitov kapra. In Zborník príspevkov a abstraktov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat - 4. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, 2011, s. 283-285. ISBN 978-80-8077-2307.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Pôvod európskych populácií inváznej pásomnice Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kapra. In Zborník príspevkov a abstraktov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat - 4. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, 2011, s. 286-288. ISBN 978-80-8077-2307.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila - BECK, Relja. Molecular analysis of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae) infrapopulations based on variable cox1 and nad1 regions. In Program & Abstract Book Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paris, France, August 24-28, 2008, p.131.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Intraspecific variation of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae) based on the variable mitochondrial DNA regions. In Book of Abstracts of Helminthological Days 2006-2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2006-2008, p. 89. ISBN 978-80-210-4689-4.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - HANZELOVÁ, Vladimíra - SCHOLZ, Tomáš - BAZSALOVICSOVÁ, Eva. Presence of ITS paralogues in cyprinid tapeworm Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea). In Book of Abstracts of Helminthological Days 2006-2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2006-2008, p. 89-90. ISBN 978-80-210-4689-4.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - HANZELOVÁ, Vladimíra - ŠPAKULOVÁ, Marta - SCHOLZ, Tomáš - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - BOMBAROVÁ, Marta. ITS paralogues and triploidy of cyprinid tapeworm Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea). In Program & Abstract Book: Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paris, France, August 24-28, 2008, p.146.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular study on origin of European populations of giant liver fluke, Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae). In Proceedings of the 8th National Conference of Parasitology (with International Participation), Varna, Bulgaria, September 23-26, 2009, p. 39-40.

REBLÁNOVÁ, Marianna - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - BAZSALOVICSOVÁ, Eva. A pilot molecular cytogenetic analysis of the Fasciolid parasite, Fascioloides magna (Trematoda). In Proceedings of the Eight National Conference of Parasitology (with International Participation), Varna, Bulgaria, September 23-26, 2009, p. 8-9.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular approach applied for in vivo diagnostic of selected liver and stomach parasites of cervids. In Book of Abstracts of XXXth IUGB Congress and Perdix XIII, Barcelona, Spain, September 5-9, 2011, p. 89.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ŠPAKULOVÁ, Marta. Introduction of red deer into novel territories can be monitored by their parasites. In Book of Abstracts of XXXth IUGB Congress and Perdix XIII, Barcelona, Spain, September 5-9, 2011, p. 102.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií poriadaných na Slovensku

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Vnútrodruhová variabilita infrapopulácií Fascioloides magna na základe vybraných variabilných úsekov cox1 a nad1 génov mitochondriálnej DNA. In Zborník abstraktov referátov 51. ročníka Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, UVL, Košice, 2008, s. 35-36.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - HANZELOVÁ, Vladimíra - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - SCHOLZ, Tomáš. Analysis of ribosomal spacers in caryophyllidean species with emphasis on Atractolytocestus huronensis. In Book of Abstracts of 6th International Workshopon Cestode Systematics and Phylogeny, Congress Centre Smolenice, Slovakia, June 15-20, 2008, p. 14.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Genetická analýza Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kaprovitých rýb. In Zborník abstraktov referátov 52. ročníka Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, UVL, Košice, 2009, s. 24.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna. Stanovenie druhovo-špecifických ITS2 rDNA markerov u Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum and Paramphistomum cervi (Trematoda), parazitov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. In Program & zborník abstraktov, IX. slovenské a české parazitologické dni, Liptovský Ján, Slovensko, máj 24-28, 2010, s. 14-15. ISBN 978-80-968473-6-5.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Štúdium pôvodu európskych populácií Fascioloides magna (Trematoda, Fascioloidae) molekulárnymi metódami. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, UVLF, Košice, 2010, s. 29. ISBN 978-80-8077-183-6.

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ŠPAKULOVÁ, Marta - ŠTEFKA, Jan - RADVÁNSKY, Ján - MINÁRIK, Gabriel. Štúdium ciest šírenia introdukovaných parazitov modernými molekulárnymi prístupmi: modelový druh Fascioloides magna (Trematoda, Fasciolidae). In Program & zborník abstraktov, IX. slovenské a české parazitologické dni, Liptovský Ján, Slovensko, máj 24-28, 2010, s. 46-47. ISBN 978-80-968473-6-5.

REBLÁNOVÁ, Marianna - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva. Porovnanie karyotypov a lokalizácia ribozomálnych génov na chromozómoch pečeňových motolíc Fasciola hepatica a Fascioloides magna(Trematoda, Fasciolidae). In Program & zborník abstraktov, IX. slovenské a české parazitologické dni, Liptovský Ján, Slovensko, máj 24-28, 2010, s. 65-66. ISBN 978-80-968473-6-5.

AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

ŠPAKULOVÁ, Marta - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - RAJSKÝ, Dušan. Výskum cicavice obrovskej Fascioloides magna v ohniskách jej výskytu v Európe. In Zborník abstraktov Prírodné ohniskové nákazy, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, Košice, 2008, s. 28.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Porovnávacie molekulárno-karyologické štúdium Fasciola hepatica a Fascioloides magna. In Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni, Bratislava, 26. november, 2009, s. 15.

ZOZNAM OHLASOV

Citácie: 8

KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - BOMBAROVÁ, Marta - HANZELOVÁ, Vladimíra - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - SCHOLZ, Tomáš. Intra-individual internal transcribed spacer 1 (ITS1) and ITS2 ribosomal sequencevariation linked with multiple rDNA loci: A case of triploid Atractolytocestus huronensis, the monozoic cestode of common carp. In International Journal for Parasitology, 2010, vol. 40, no. 2, p. 175-181. ISSN 0020-7519

Citácia v SCI: 1

Bruňanská, M. - Nebesářová, J. - Oros, M. Ultrsatructural aspects of spermatogenesis, testes, and vas deferens in the parthenogenetic tapeworm Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 (Cestoda: Caryophyllidea), a carp parasite from Slovakia. In PARASITOLOGY RESEARCH, 2011, vol. 108, no. 1, p. 61-68

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna - OBERHAUSEROVÁ, Katarína. Determination of ribosomal internal transcribed spacer 2 (ITS2) interspecific markers in Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum and Paramphistomum cervi (Trematoda), parasites of wild and domestic ruminants. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 2, p. 76-82. ISSN 0440-6605.

Citácia v SCI: 2

Naem, S. - Budke, CM. - Craig TM. Morphological characterization of adult     Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): first SEM report. In PARASITOLOGY RESEARCH, 2012, vol. 110, no. 2, p. 971-978

Kasny, M. - Beran, L. - Siegelova, V. - Siegel, T. - Leontovyc, R. - Berankova, K. - Pankrac, J. - Kostakova, M. - Horak, P. Geographical distribution of the giant liver fluke (Fascioloides magna) in the Czech Republic and potentional risk of its further spread. In VETERINARNI MEDICINA, 2012, vol. 57, no. 2, p. 101-109

RADVÁNSKÝ, Ján - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - MINÁRIK, Gabriel - KÁDAŠI, Ľudevít. Development of high-resolution meltin (HRM) analysis for population studies of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae), the giant liver fluke ofruminants. In Parasitology Research, 2011, vol. 108, no. 1, p. 201-209. ISSN 0932-0113.

Citácia v SCI: 1

Naem, S. - Budke, CM. - Craig TM. Morphological characterization of adult     Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): first SEM report. In Parasitology Research, 2012, vol. 110, no. 2, p. 971-978

Citácia v monografii: 1

HIPPE, B. – ZWIELEHNER, J. – PIRKER, A. – SMITH, W.M. – HASLBERGER, A.G.  Detection and Identification of Probiotic Microoganisms and Other Beneficial Organisms from the Human GI Tract. In  Liong M.T. (Ed.) Probiotics, Genetics and Health Aspects (MicrobiologyMonographs). ISBN 978-3-642-20837-9, e-ISBN 978-3-642-20838-6, SPRINGER, 2011, p. 57-85

REBLÁNOVÁ, Marianna - ŠPAKULOVÁ, Marta - OROSOVÁ, Martina - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RAJSKÝ, Dušan. A comparative study of karyotypes and chromosomal location of rDNA genes in important liver flukes Fasciola hepatica and Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae). In Parasitology Research, 2011, vol. 109, no. 4, p. 1021-1028. ISSN 0932-0113.

Citácia v SCI: 1

Naem, S. - Budke, CM. - Craig TM. Morphological characterization of adult     Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): first SEM report. In Parasitology Research, 2012, vol. 110, no. 2, p. 971-978

KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - ŠTEFKA, Jan -ŠPAKULOVÁ, Marta - VÁVROVÁ, Silvia - SZEMES, Tomáš - TKACH, Vasyl - TRUDGETT, Allan - PYBUS, Margo. Multiple origins of European populations of the giant liver fluke Fascioloides magna(Trematoda: Fasciolidae), a liver parasite of ruminants. In International Journal for Parasitology, 2011, vol. 41, no. 3-4, p. 373-383, ISSN 0020-7519.

Citácia v SCI: 1

Kasny, M. - Beran, L. - Siegelova, V. - Siegel, T. - Leontovyc, R. - Berankova, K. - Pankrac, J. - Kostakova, M. - Horak, P. Geographical distribution of the giant liver fluke (Fascioloides magna) in the Czech Republic and potentional risk of its further spread. In Veterinarni Medicina, 2012, vol. 57, no. 2, p. 101-109

OBERHAUSEROVÁ, Katarína - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - MAJOR, Peter - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular discrimination of eggs of cervid trematodes using the Teflon (PTFE) technique for eggshell disruption. In Helminthologia, 2010, vol. 47, no. 3, p. 147-151. (0.951 - IF2009).  ISSN 0440-6605.

Citácia v SCI: 1

Kasny, M. - Beran, L. - Siegelova, V. - Siegel, T. - Leontovyc, R. - Berankova, K. - Pankrac, J. - Kostakova, M. - Horak, P. Geographical distribution of the giant liver fluke (Fascioloides magna) in the Czech Republic and potentional risk of its further spread. In Veterinarni Medicina, 2012, vol. 57, no. 2, p. 101-109

ÚČASŤ V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOCH

Spoluriešiteľ domácich výskumných projektov:

 1. VEGA 2/0148/09 – Klasická a molekulárna karyológia parazitov kmeňa Platyhelminthes: detekcia fylogeneticky významných charakteristík. (doba riešenia: 01/2009 – 12/2012)
 2. VEGA 2/0014/10 – Výskum genetických charakteristík cestódov radu Caryophyllidea so zameraním na výskyt ITS paralógov a triploidie. (doba riešenia: 01/2010 – 12/2012)
 3. VEGA 2/0129/12 – Skrytá diverzita parazitov rýb a biologické invázie. (doba riešenia: 2012 –2015)

Spoluriešiteľ medzinárodných výskumných projektov:

 1. Systematika, evolúcia a ekológia parazitických plathelmintov (Neodermata). Spoločný projekt Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a Parazitologického ústavu Biologického centra akadémie vied Českej republiky v Českých Budějoviciach (doba riešenia: 01/2010 –12/2012)
 2. Výskum cytogenetiky a ultraštruktúry pečeňových motolíc čeľade Fasciolidae, parazitov hospodárskych a voľne žijúcich prežúvavcov na Slovensku a v Bulharsku. Medzinárodný bilaterálny projekt s Bulharskom (doba riešenia: 10/2009 – 9/2012)

Spoluriešiteľ zahraničných výskumných projektov:

 1. GACR P506/12/1632 – From fish to man and from water to earth: evolutionary history of tapeworms parasitizing tetrapodes (Cestoda: Diphyllobothriidea) (doba riešenia: 01/2012 –12/2016)

VYSTÚPENIA NA ODBORNÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH

Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách (ako prvý autor): 14

51. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, 23.4.2008, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Vnútrodruhová variabilita infrapopulácií Fascioloides magna na základe vybraných variabilných úsekov cox1 a nad1 génov mitochondriálnej DNA.

16th Helmithological days, 12.-16.5.2008, Suchá Rudná, Česká republika

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Intraspecific variation of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae) based on the variable mitochondrial DNA regions.

Xth European Multicolloquium of Parasitology, 24.-28.8.2008, Paríž, Francúzsko

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila - BECK, Relja. Molecular analysis of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae) infrapopulations based on variable cox1 and nad1 regions.

III. medzinárodná vedecká konferencia - Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4.-5.9.2008, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Analýza mitochondriálnych haplotypov Fascioloides magna sekvenovaním a metódou SSCP.

52. ročník Študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, 28.4.2009, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Genetická analýza Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kaprovitých rýb.

8th National Conference of Parasitology, 23.-26.9.2009, Varna, Bulharsko

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular study on origin of European populations of giant liver fluke, Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae).

Medzinárodná vedecká konferencia  Škola  - veda - prax I., 24.9.2009, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Komparatívne karyologické a molekulárne štúdium Fasciola hepatica a Fascioloides magna, pečeňových motolíc prežúvavcov.

15. Feriancove dni, 26.11.2009, Bratislava

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Porovnávacie molekulárno-karyologické štúdium Fasciola hepatica a Fascioloides magna.

53. ročníka študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 15.4. 2010, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Štúdium pôvodu európskych populácií Fascioloides magna (Trematoda, Fascioloidae) molekulárnymi metódami.

24. slovenské a české parazitologické dni, 24.-28.5.2010, Liptovský Ján

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta - REBLÁNOVÁ, Marianna. Stanovenie druhovo-špecifických ITS2 rDNA markerov u Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum and Paramphistomum cervi (Trematoda), parazitov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov.

VIII. Žitnoostrovný odborný seminár s medzinárodnou účasťou - Intenzívne chovy raticovej zveri, 27.5.2011, Báč

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠPAKULOVÁ, Marta. Molekulárne a cytogenetické štúdium Fascioloides magna a Fasciola hepatica pečeňových motolíc raticovej zveri.

7. medzinárodná vedecká konferencia - Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 7.-8.9.2011, Košice

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - REBLÁNOVÁ, Marianna - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Rozlíšenie vybraných GIT trematód prežúvavcov molekulárnymi metódami.

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Pôvod európskych populácií inváznej pásomnice Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kapra.

XXXth IUGB Congress and Perdix XIII, 5.-9.9.2011, Barcelona, Španielsko

BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - REBLÁNOVÁ, Marianna. Molecular approach applied for in vivo diagnostic of selected liver and stomach parasites of cervids.

ZOZNAM PATENTOV A PATENTOVANÝCH PRIHLÁŠOK

Žiadateľka nemá patenty ani patentované prihlášky.

APLIKÁCIE VÝSLEDKOV

Charakteristika problematiky riešenej na školiacom pracovisku

Výskumné zámery Oddelenia systematiky Parazitologického ústavu SAV majú už takmer 50-ročnú tradíciu pri štúdiu mnohobunkových druhov parazitov s užšou špecializáciou na taxonómiu a populačnú biológiu zástupcov kmeňov Plathelminthes, Nemathelminthes a Acantocephala. V posledných 25-tich rokoch, rozvoj relatívne nových smerov výskumu prispeli k multidisciplinárnemu charakteru výskumu oddelenia s využitím klasickej taxonómie a systematiky a moderných metód cytogenetiky a molekulárnej taxonómie.

Vedecká práca Dr. Bazsalovicsovej je od roku 2007 špecializovaná na populačné biogeografické a taxonomické štúdium zástupcov triedy Trematoda a Cestoda. Jej výskum je užšie orientovaný na molekulárne štúdium dvoch inváznych druhov parazitov, ktorými sú Fascioloides magna(Trematoda: Fasciolidae), závažný pečeňový parazit voľne žijúcich a domácich prežúvavcov a Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifický črevný parazit kaprovitých rýb, patriaci k bazálnym nečlánkovaným pásomniciam, ktoré sú významné z hľadiska evolučného postavenia cestód. V rámci projektov, ktoré sú zamerané na taxonómiu, biológiu, hostiteľské spektrum a distribúciu nepôvodných (inváznych) druhov parazitov participuje ako spoluriešiteľka.

Štúdium týchto modelových parazitov má na oddelení systematiky PaÚ SAV dlhoročnú tradíciu a je v medzinárodnom meradle uznávané v oblasti základného aj aplikovaného výskumu, o čom svedčí aj bohatá medzinárodná spolupráca členov oddelia s kolegami z Čiech, Chorvátska, Maďarska, Talianska a USA. Problematikou fascioloidózy sa začala zaoberať už v roku 1995 RNDr. Marta Špakulová, DrSc. Kľúčové pre výskum bolo získanie projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV-51-062205). Na tomto projekte bola zodpovednou riešiteľkou za molekulárnu časť výskumu RNDr. Ivica Kráľová-Hromadová, CSc. (školiteľka Dr. Bazsalovicsovej), ktorá po prvýkrát analyzovala u Fascioloides magna gény využiteľné z hľadiska molekulárnej taxonómie a populačnej biológie.

Koordinátorkou projektov zaoberajúcich sa monozoickými pásomnicami radu Caryophyllidea, je od roku 2000 vedúca oddelenia, RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc. Počas tohto obdobia boli opísané nové druhy pásomníc parazitujúcich u kapra na Slovensku - Khawia sinensisAtractolytocestus huronensis, u ktorých je kľúčové štúdium ich taxonómie a pôvodu. Oddelenie pri interdisciplinárnom výskume pásomníc sladkovodných rýb úzko spolupracuje s medzinárodne rešpektovaným výskumníkom Prof. RNDr. Tomášom Scholzom, DrSc., pôsobiacim na Parazitologickom ústave, Biologického centra AV ČR v Českých Budějoviciach.

Oddelenie systematiky plánuje pokračovať vo výskume týchto modelových parazitov, čoho dôkazom sú aktuálne aj novo-podané projekty, na ktorých Dr. Bazsalovicsová participuje ako spoluriešiteľka. 

Vlastný prínos

Medzi najvýznamnejšie výsledky Dr. Bazsalovicsovej patria originálne získané výsledky štúdia biogeografie, rozšírenia a vzájomných genetických vzťahov inváznych endohelmintov Fascioloides magnaAtractolytocestus huronensis. Molekulárnym štúdiom vybraných variabilných úsekov mitochondriálnej DNA (podjednotka 1 cytochrómoxidázy - cox1 a podjednotka 1 nikotínamid dehydrogenázy - nad1) bol objasnený pôvod všetkých európskych populácii F. magna (Taliansko, Česká republika, oblasť Dunajských lužných lesov – Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko) a bola preukázaná viacnásobná introdukcia parazita do Európy z USA. V prípade monozoickej pásomnice A. huronensis, analýzami mitochondriálnych cox1 a ribozomálnych ITS2 sekvencií u rôznych geografických populácií parazita bola zistená značná genetická diverzita stredoeurópskych (Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko) a britských pásomníc, ktorá rovnako odhalila najmenej dve nezávislé introdukcie A. huronensis do Európy; a to raz na územie Veľkej Británie a neskôr do niektorého z uvedených štátov kontinentálnej Európy.

Presná druhová identifikácia predstavuje základ taxonómie a je tiež kľúčovou podmienkou vo výskume inváznych druhov. Boli preštudované kompletné ribozomálne ITS2 sekvencie geograficky vzdialených populácii druhov F. magna, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticumParamphistomum cervi a po prvýkrát navrhnuté a otestované druhovo-špecifické markery, ktoré umožnili spoľahlivú molekulárnu identifikáciu dospelých jedincov a vajíčok týchto trematód. Tieto markery majú význam ako vo výskumnej oblasti a to konkrétne pre skríning larválnych štádií trematód v medzihostiteľoch, tak aj vo veterinárnej praxi pri presnom určení parazita po koprologickom vyštrení.

U karyofilidných pásomníc A. huronensis a Atractolytocestus sagittatus, ktorého validita bola v dôsledku veľkej morfologickej podobnosti s A. huronensis spochybnená, bola nájdená unikátna vnútroindividuálna variabilita štruktúry ITS medzerníka tzv. ITS paralógy.  Analýzami získaných údajov bol druh A. huronensis jednoznačne diferencovaný od kongenerickej pásomnice A. sagittatus. Tieto výsledky sú významné z hľadiska štúdia evolučných procesov a génovej konverzie v rámci radu Caryophyllidea, ale aj v rámci evolučne bazálnych skupín pásomníc.

Okrem už spomenutých výsledkov sa kandidátka úspešne podieľala aj na štúdiu problematiky ďalších karyofylidných pásomníc rodu Khawia, a to konkrétne na ich presnej druhovej identifikácii a molekulárnej fylogenéze.

Výsledky jej práce sú doteraz zhrnuté v jednej kapitole v zahraničnej monografii a v 11-tich publikáciách evidovaných v svetovej databáze Current contents (CC), ktoré boli uverejnené  v uznávaných parazitologických časopisoch ako sú International Journal for Parasitology,Parasitology Research, Parasitology International, Folia Parasitologica a Helminthologia. Na opublikované práce je doteraz evidovaných 7 citačných ohlasov evidovaných v databázach WOS a jeden ohlas evidovaný v zahraničnej monografii. Opublikovala tiež dve vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch. Na zahraničných a domácich  vedeckých podujatiach medzinárodného významu celkovo prezentovala 25 príspevkov. Za účelom molekulárnych analýz oslovila a nadviazala spoluprácu s pracovníkmi Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a aktívne začala spoluprácu aj s výskumnými pracovníkmi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Aktívne pokračuje v spolupráci s vedeckými pracovníkmi Laboratória molekulárnej fylogenetiky a evolúcie parazitov (RNDr. JanŠtefka, PhD.) a Laboratoria helmintologie (prof. RNDr. Tomáš Scholz, DrSc., RNDr. Roman Kuchta, PhD.) Parazitologického ústavu, Biologického centra AV ČR v Českých Budějoviciach.

ABSOLVOVANÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY

 1. Parazitologický ústav Biologického centra akadémie vied Českej republiky, Laboratórium helmintológie a Laboratórium fylogenézy parazitov a evolúcie parazitizmu,České Budějovice, Česká republika: 1.11.2008 − 30.11.2008
 2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Košice: 4. − 6.5.2009 / 18. − 20.5.2009
 3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava: 12. −17.7.2009
 4. Parazitologický ústav Biologického centra akadémie vied Českej republiky, Laboratórium helmintológie a Laboratórium fylogenézy parazitov a evolúcie parazitizmu, České Budějovice, Česká republika: 19.10. − 11.11. 2009
 5. Parazitologický ústav Biologického centra akadémie vied Českej republiky, Laboratórium helmintológie a Laboratórium fylogenézy parazitov a evolúcie parazitizmu, České Budějovice, Česká republika: 17.10. − 27.10. 2010
 6. NaturalHistoryMuseum, Entomology Department, CromwellRoad, SW7 5BD, Londýn, Veľká Británia: 1.4. − 8.4. 2011