ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ

Pôvodné vedecké práce (štúdie) uverejnené v zahraničných karentovaných časopisoch (ADCA): 7

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - STRAKA, M. - PEŤKO, B.: First molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos). In Vector-Borne and Zoonotic Diseases Vol. 18. (2009) (IF 2009=2,125)

MAJLÁTHOVÁ, V. -  MAJLÁTH, I. – VÍCHOVÁ, B. - GUĽOVÁ, I. – DERDÁKOVÁ, M. – SESZTÁKOVÁ, E. - PEŤKO, B.: Polymerase chain reaction confirmation of Babesia canis canis and Anaplasma phagocytophilum in dogs suspected of babesiosis in Slovakia. In Vector Borne and Zoonotic Diseases (2011) (IF 2010=2,733)

HAPUNIK, J. – VÍCHOVÁ, B. – KARBOWIAK, G. – WITA, I. – BOGDASZEWSKI, M. - PEŤKO, B.: Wild and farm breeding cervids infections with Anaplasma phagocytophilum. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 18, No.1 (2011), p. 73-7. (IF 2010=1,538)

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - LESŇÁKOVÁ, A. - POCHYBOVÁ, M. -  PEŤKO, B.: First case of human granulocytic anaplasmosis from Slovakia. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 17 (2010), p. 131-133 (IF 2009=1.538)

KARBOWIAK, G. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - HAPUNIK, J. - PEŤKO, B.: Anaplasma phagocytophilum infection of red foxes (Vulpes vulpes). In Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 16 (2009), p. 299-300 (IF 2009=1.538)

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - HROMADA, M. - TRYJANOWSKI, P. - BONA, M. ANTCZAK, M. - VÍCHOVÁ, B. - DZIMKO, Š. - MIHALCA, A. - PEŤKO, B.: The role of the sand lizard (Lacerta agilis) in the transmission cycle of Borrelia  burgdorferi sensu lato. In  International Journal of Medical Microbiology Vol. 298S1, Suppl. 44 (2008), p. 161-167
(IF 2007=2.524)

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Borrelia lusitaniae and green lizards (Lacerta viridis), Karst Region, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases Vol. 12 (2006), p. 1895-1901 (IF 2006=5.53)

Pôvodné vedecké práce (štúdie) uverejnené v domácich karentovaných časopisoch (ADDA): 2

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTH, I. - ČURLÍK, J., BONA, M. - KOMJÁTI-NAGYOVÁ, M. -  PEŤKO, B.: PCR detection of re-emerging tick-borne pathogen, Anaplasma phagocytophilum, in deer ked (Lipoptena cervi) a blood-sucking ectoparasite of cervids. In Biologia Vol. 66, No 6 (2011), p. 1- DOI: 10.2478/s11756-011-0123-1 (IF 2010=0.609)

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B.: Granulocytic anaplasmosis – emerging tick-borne disease of
humans and animals. In Biologia Vol. 65, No. 6 (2010), p. 173-175  (IF 2010=0.609)

Príspevok z konferencie publikovaný v plnom rozsahu v zahraničnom recenzovanom zborníku: 1
GUĽOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Knowledge about the risk of tick attacks for humans and animals in urban and suburban areas of Košice agglomeration, Slovakia. In Stawonogi, Ekologyczne i patologiczne aspekty ukladu pasozyt - zywiciel. p. 147-154, ISBN 978-83-896160-7-4

PREDNÁŠKY A VÝVESKY NA DOMáCICH PODUJATIACH: 41

PEŤKO, B. - BONA, M. - STANKO, M. - DERDÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. -. VÍCHOVÁ, B. – LENČÁKOVÁ, D.: Kliešte južného Slovenska. Vedecká konferencia II. Labudove dni, 28.-29.apríl 2011 Bratislava, Zborník abstraktov, s. 12 ISBN 978-80-970692-5-4

PANGRÁCOVÁ, L. - DERDÁKOVÁ, M. - HVIŠČOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. – PEŤKO, B.: Výskyt a aktivita kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) ako vektora bakteriálnych patogénov a ich prevalencia v urbánnych a suburbánnych oblastiach východného Slovenska. Vedecká konferencia II. Labudove dni, 28.-29.apríl 2011 Bratislava, Zborník abstraktov, s. 13 ISBN 978-80-970692-5-4

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - GUĽOVÁ, I. - DERDÁKOVÁ, M. - SZESTÁKOVÁ, E. – PEŤKO, B.: PCR dôkaz Babesia canis canis a Anaplasma phagocytophilum u psov suspektných na babeziózu. Vedecká konferencia II. Labudove dni, 28.-29.apríl 2011 Bratislava, Zborník abstraktov, s.33 ISBN 978-80-970692-5-4

VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V.- NOVÁKOVÁ, M. – MAJLÁTH, I. – ČURLÍK, J.- BONA, M. – PEŤKO, B.: Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in deer ked (Lipoptena cervi) - blood-sucking ectoparasite of cervids. Vedecká konferencia II. Labudove dni, 28.-29.apríl 2011 Bratislava, Zborník abstraktov, s.49 ISBN 978-80-970692-5-4

VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Granulocytárna anaplazmóza na Slovensku. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. medzinárodná konferencia, Košice 7.-8.9.2011, Zborník príspevkov a abstraktov, s. 191-193

PANGRÁCOVÁ, L. - HVIŠČOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. - STANKO, M. - PEŤKO, B. - DERDÁKOVÁ, M: Cirkulácia Candidatus Neoehrlichia mikurensis a koinfekcia s inými, kliešťami prenášanými patogénmi. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. medzinárodná konferencia, Košice 7.-8.9.2011, Zborník príspevkov a abstraktov, s. 301-303

HVIŠČOVÁ, I. - PANGRÁCOVÁ, L. - DERDÁKOVÁ, L. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Výskyt a sezónna aktivita kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) na vegetácii na vybraných lokalitách východného Slovenska a infikovanosť bakteriálnymi patogénmi. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011, Preveda, Zborník abstraktov, s. 11, ISBN 978-80-970712-0-2

VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M.: Molekulárna epidemiológia a epizootológia granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011, Preveda, Zborník abstraktov, s. 38, ISBN 978-80-970712-0-2

GUĽOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) ako potenciálny vektor Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v mestských aglomeráciách Slovenska. IX. Slovenské a České parazitologické dni, program a zborník abstraktov, 24-28. mája 2010, Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján, Slovenská republika, str. 28-29

PEŤKO, B. - DERDÁKOVÁ, M. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - MAJLÁTHOVÁ, V. - HANDŽÁKOVÁ-LENČÁKOVÁ, D. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - LUKÁŇ, M. - BULLOVÁ, E.: Nové poznatky o výskyte a epidemiologickom význame kliešťov na Slovensku. IX. Slovenské a České parazitologické dni, program a zborník abstraktov, 24-28. mája 2010, Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján, Slovenská republika, str. 63-64

PEŤKO, B. - MITERPÁKOVÁ, M. - DERDÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - LUKÁŇ, M. - HRKĽOVÁ, G.: Aktuálne vektormi prenášané parazitárne choroby zvierat. Zdravie a pohoda zvierat, Medzinárodná vedecká konferencia, Zborník referátov, 30.9.-1.10.2010, Košice, Slovenská republika, str. 11-13   

VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – NOVÁKOVÁ, M. – BULLOVÁ, E. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. – PEŤKO, B.: Úloha voľne žijúcich zveri v epidemiológii granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku. Konferencia XII. Prowázkove dni, Komárno, 22.-23.10.2009, Zborník abstraktov, Správy klinickej mikrobiológie, Ročník IX, str. 27 ISBN 1335-8219

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - MITERPÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Výskyt Anaplasma phagocytophilum v kliešťoch a rezervoárových zvieratách na Slovensku. Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov 2009. Zborník abstraktov. str. 75 ISBN 978-80-89070-40-4

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - ČURLÍK, J. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - PEŤKO, B.: Cirkulácia Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách na Slovensku. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 22.4.2009, Zborník recenzovaných príspevkov, str. 761-766 ISBN-978-80-223-2639-1

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B.: Poľovná zver ako rezervoár granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Báč, 30.4.2009, Zborník abstraktov, str. 32

NOVÁKOVÁ, M. – VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – POCHYBOVÁ, M. – LESŇÁKOVÁ, A. – ČOPÁK,  J. - ORLOVSKÁ, K. - HUČKOVÁ D. - STANKOVIČ I. - PEŤKO B.: Granulocytárna anaplazmóza na Slovensku. Konferencia XII. Prowázkove dni, Komárno, 22.-23.10.2009, Zborník abstraktov, Správy klinickej mikrobiológie, Ročník IX, str. 26 ISBN 1335-8219

NOVÁKOVÁ, M. – VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – POCHYBOVÁ, M. – LESŇÁKOVÁ, A. – TIMKO, J. – ČOPÁK,  J. – ORLOVSKÁ, K. – HUČKOVÁ, D. – STANKOVIČ, I. – PEŤKO, B.: Granulocytárna anaplazmóza na Slovensku. Ružomberské zdravotnícke dni, 6.-7.11.2009, Ružomberok, Zborník abstraktov, str. 19 ISSN 978-80-8084-507-0

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B.: Granulocytárna anaplazmóza na Slovensku. XIII. Slovensko-Český kongres o infekčných chorobách, 11.13.6.2009, Hotel Barónka, Bratislava. Program-Abstrakty prednášok, Roč. 9/2009, str. 29 ISSN 1335-8359

NOVÁKOVÁ, M. – VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – LESŇÁKOVÁ, A. – TIMKO, J. – POCHYBOVÁ, A. – ORLOVSKÁ, K. – HUČKOVÁ, D. - STANKOVIČ I. - PEŤKO B.: Humánna granulocytárna anaplazmóza na Slovensku.  Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov 2009, Zborník abstraktov, str. 17 ISBN 978-80-89070-40-4

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - LESŇÁKOVÁ, A. - TIMKO, J. - POCHYBOVÁ, M. - ORLOVSKÁ, K. - HUČKOVÁ, D. - STANKOVIČ, I. - PEŤKO, B.: Epidemiológia granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 22.4.2009, Zborník recenzovaných príspevkov, str. 497-502 ISBN-978-80-223-2639-1

PEŤKO, B. - HURNÍKOVÁ, Z. - MITERPÁKOVÁ, M. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. – DUBINSKÝ, P.: Nové parazitózy v strednej Európe v podmienkach globálnych zmien. XII. Prowázkove dni, 22.-23.10.2009, Komárno, Program, Zborník abstraktov, Správy klinickej mikrobiológie, Ročník IX, str. 21 ISSN 1335-8219

KOČI, J. - TARAGEĽOVÁ, V. - DERDÁKOVÁ, M. - SELYEMOVÁ, D. - CÍGLEROVÁ, I. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V. - VÍCHOVÁ,B. - STANKO, M. - KAZIMÍROVÁ, M. – LABUDA, M.: Sezónna dynamika výskytu kliešťov a prevalencia kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku. Vedecká konferencia Labudove dni 23.-24.4.2009, Bratislava. Zborník rozšírených abstraktov, str. 45 ISBN 978-80-970140-7-0 

BULLOVÁ, E. - LUKÁŇ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Sledovanie výskytu patogénov v kliešťoch Ixodes ricinus pozdĺž výškového gradientu vo vybraných podhorských oblastiach Slovenska. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 22.4.2009, Zborník recenzovaných príspevkov, str. 110-114 ISBN-978-80-223-2639-1

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - ORLOVSKÁ, K. - LESŇÁKOVÁ, A. - TIMKO, J. - STANKOVIČ, I. - MAGYAR, B. - PEŤKO, B.: Humánna granulocytárna anaplazmóza. In Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“, 14.-15.11.2008, Zdravotnícke štúdie, Ročník I. 2008, číslo 2, Suppl. 1, str. 24 ISSN 1337-723X

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. -  ČURLÍK, J. - PEŤKO,B.: Prevalencia Anaplasma phagocytophilum u vybraných druhov voľne žijúcich zvierat v prírodných ohniskách Slovenska. In Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“, 14.-15.11 2008, Zdravotnícke štúdie, Ročník I. 2008, číslo 2, Suppl. 1, str. 33 ISSN 1337-723X

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - STRAKA, M. - ČURLÍK, J. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - PEŤKO, B.: Úloha voľne žijúcich zvierat v cirkulácii Anaplasma phagocytophiulm v prírodnom ohnisku. Konferencia „Zoonózy-spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat“, Bratislava, 11.-12.09.2008, Zborník abstraktov, str. 67

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - STRAKA, M. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTH, I. – PEŤKO, B.: Molekulárna detekcia Anaplasma phagocytophilum v tkanivách Európskeho medveďa hnedého (Ursus arctos). Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 60

NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Anaplasma phagocytophilumBorrelia burgorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus zo severnej oblasti Slovenska. Konferencia „Zoonózy-spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat“, Bratislava, 11.-12.09.2008, Zborník abstraktov, str. 66

KAZIMÍROVÁ, M. - KOČI, J. - DERDÁKOVÁ, M. - TARAGEĽOVÁ, V. - STANKO, M. - SELYEMOVÁ, D. - CÍGLEROVÁ, I. - MAJLÁTHOVÁ, V. - LENČÁKOVÁ, D. - VÍCHOVÁ, B. - LABUDA, M.: Výskum kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku v podmienkach globálnych zmien. Konferencia „Zoonózy-spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat“, Bratislava, 11.-12.09.2008, Zborník abstraktov, str. 56

KOČI, J. - DERDÁKOVÁ, M. - TARAGEĽOVÁ, V. - SELYEMOVÁ, D. - CÍGLEROVÁ, I. - STANKO, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - LENČÁKOVÁ, D. - VÍCHOVÁ, B. - KAZIMÍROVÁ, M. - LABUDA, M.: Kliešte a kliešťami prenášané patogény na Slovensku sledované v rámci projektu EDEN. Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 22

NOVÁKOVÁ M. - HRKĽOVÁ G. - VÍCHOVÁ B. - PEŤKO B.: Výškové rozšírenie kliešta obyčajného (Ixodes ricinus) ako vektora lymskej boreliózy a anaplazmózy v Liptovskej kotline. Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 53

NOVÁKOVÁ, M. – VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – STANKOVIČ, I. – LESŇÁKOVÁ, A. – TIMKO, J. – MAGYAR, B. – ORLOVSKÁ, K. - PEŤKO B.: Humánna granulocytárna anaplazmóza, Medicína pre prax, Kongres lekárov prvého kontaktu 4. ročník, 5.-6. september 2008, CityHotel Bratislava, Zborník abstraktov, str. 9  ISSN: 1336-930X

NOVÁKOVÁ, M. – VÍCHOVÁ, B. – PEŤKO, B.: Monitoring výskytu A. phagocytophilum u ľudí a voľne žijúcich zvierat na Slovensku. Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 9

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - EKNER, A. - TRYJANOWSKI, P. - BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B.: Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v cirkulácii Borrelia burgdorferi sensu lato (The role of Lacerta agilis in the circulation of Borrelia burgdorferi sensu lato), Ekológia a veterinárna medicína VII, Medzinárodná vedecká konferencia, Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne, 22.-23. apríl 2008, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Zborník prednášok, str. 89 ISBN 978-80-8077-084-6

PEŤKO, B. – STANKO, M. – MAJLÁTHOVÁ, V. – BULLOVÁ, E. – VÍCHOVÁ, B. – NOVÁKOVÁ, M. – HRKĽOVÁ, G. – LUKÁŇ, M.:  Aktuálne problémy s výskytom kliešťov na Slovensku.  Konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“, 14.-15.November 2008, Zdravotnícke štúdie, Ročník I. 2008, číslo 2, Suppl. 1, str. 26 ISSN 1337-723X           

BULLOVÁ, E. – VÍCHOVÁ, B. – LUKÁŇ, M. – MAJLÁTHOVÁ, V. – PEŤKO, B.: Prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus v závislosti od nadmorskej výšky. Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 40

VÍCHOVÁ, B.: Diverzita pôvodcov lymskej boreliózy z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato v ekologických podmienkach krasového územia (Diversity of the agents of lyme boreliosis from Borrelia burgdorferi sensu lato complex in ecologicalconditions of Karst area). In Študentská vedecká konferencia v Bratislave, 18.4.2007, Zborník abstraktov, str. 226-228 ISBN 978-80-88870-64-7

VÍCHOVÁ, B. – NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Prevalencia Anaplasma phagocytophilum v kliešťoch Ixodes ricinus vo vybraných regiónech stredného Slovenska. (The prevalence of Anaplasma phagocytophilum in Ixodes ricinus ticks in selected areas of the Middle Slovakia).  Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva : [zborník abstraktov z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni II]. Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2007, str. 93 ISBN 978-80-8084-232-1

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - HRKĽOVÁ, G. - PEŤKO, B.:  Výskyt kliešťovej encefalitídy a lymskej boreliózy v liptovskej kotline (Occurence of tick-borne encephalitis and lyme boreliosis in Liptov basin). Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva : [zborník abstraktov z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni II]. Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2007, str. 92 ISBN 978-80-8084-232-1

MAJLÁTHOVÁ ,V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. -  MIREKOVÁ, M. - BONA, M. - PEŤKO, B.: Jašterice jako rezervoár borélií (Lizards like a reservoir of borrelia). 12. Feriancove dni: Zborník abstraktov/editor Eduard Stloukal - Bratislava: Faunima, 2006. str. 33

NOVÁKOVÁ, M. – HRKĽOVÁ, G. – VÍCHOVÁ, B. – PEŤKO, B.: Kliešte ako vektory pôvodcov zoonóz v Liptovskej kotline, Biológia v škole dnes a zajtra-III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 10.-12.9.2008, Ružomberok, Zborník abstraktov, str. 60 ISBN 978-808084-342-7

PREDNÁŠKY A VÝVESKY NA ZAHRANIČNÝCH PODUJATIACH: 26

VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. – PEŤKO, B.: Occurence of Anaplasma phagocytophilum in ticks and hosts in Slovakia. TTP7 Conference, the Seventh Tick and Tick-borne pathogens International Conference, Zaragoza, Spain, 28.8.-2.9.2011

PEŤKO, B. - STANKO, M. - DERDÁKOVÁ, M. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V. - BULLOVÁ, E. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - GUĽOVÁ, I. - HRKĽOVÁ, G. - LUKÁŇ, M. - KARBOWIAK, G.: New Knowledge on tick and tick-borne pathogens relationship of Slovakia in current changing climate conditions. Proceedings of the 17th European Society for Vector Ecology Conference, 13th-17th September 2010, Wroclaw, Poland, Conference programme and Abstract book, p. 151

VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Molecular epidemiology and epizootology of granulocytic anaplasmosis in Slovakia. Proceedings of the 17th European Society for Vector Ecology Conference, 13th-17th September 2010, Wroclaw, Poland, Conference programme and Abstract book, p. 49

GUĽOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Knowledge about the risk of tick attacks for humans and animals in urban and suburban areas of Slovakia. Proceedings of the 17th European Society for Vector Ecology Conference, 13th-17th September 2010, Wroclaw, Poland, Conference programme and Abstract book, p. 111

GUĽOVÁ, I. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Knowledge about the risk of tick attacks for humans and animals in urban and suburban areas of Košice agglomeration, Slovakia. Stawonogi Pasozytnice, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie Medyczne i Sanitarne, Kazimierz Dolny, Poland, 7-9 Czerwca 2010, p. 62, ISBN 978-83-896160-8-1

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - MITERPÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Occurence of Anaplasma phagocytophilum in individual parts of its circulation cycle in Slovakia. The 11th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods-Medical and sanitary Significance, Kazimierz Dolny, Poland, 1.-3.6. 2009, p. 58 ISBN 978-83-896168-4-5

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M.  - BULLOVÁ, E. - MITERPÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Anaplasma phagocytophilum occurence in ticks and hosts in natural foci of Slovakia. X International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases (IJSTD-X 2009), 19.-21.3.2009, Programme and abstracts. p. 156

KOČI, J. - TARAGELOVÁ, V. - DERDÁKOVÁ, M. - SELYEMOVÁ, D. - CÍGLEROVÁ, I. - LENČÁKOVÁ D. - MAJLÁTHOVÁ V. - VÍCHOVÁ, B. – STANKO, M. -  KAZIMÍROVÁ, M. – LABUDA, M.:  Seasonal dynamics of Ixodes ricinus and prevalence of tick-borne pathogens in Slovakia. X International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases (IJSTD-X 2009), 19.-21.3.2009, Programme and abstracts. p. 173

NOVÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - TIMKO, J. - ORLOVSKÁ, K. -LESŇÁKOVÁ, A. - STANKOVIČ, I. - MAGYAR, B. - PEŤKO, B.: Human granulocytic anaplasmosis in four different localities of Slovakia. X International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases (IJSTD-X 2009), 19.-21.3.2009, Programme and abstracts. p. 157

VÍCHOVÁ, B. -  MAJLÁTHOVÁ, V. -  BULLOVÁ, E. - NOVÁKOVÁ, M. - ČURLÍK, J. - PEŤKO, B.: Cirkulácia Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách strednej Európy, VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23.5. 2008, Sezimovo Ústí, ČR, str.107 ISBN 80-86778-07-X 

VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - STRAKA, M. - PEŤKO, B.: First molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos). VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26.9. 2008, Book of proceedings, p. 278

BULLOVÁ, E. - VÍCHOVÁ, B. - LUKÁŇ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence in Ixodes ricinus ticks along an altitudinal gradient in Strážovské mountains, Slovakia. VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26.9. 2008, Book of proceedings, p. 355

PEŤKO, B. - DERDÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - VÍCHOVÁ, B. - LENČÁKOVÁ, D. - BULLOVÁ, E. - LUKÁŇ, M. - NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A.: New knowledges on ticks (Ixodidae) distribution in Slovakia as a vector of pathogens, The 10th international symposium parasitic and allergic arthropods-medical and sanitary significance, Kazimierz Dolny, Poland, 2.-4.6.2008, p. 74 ISBN 83-89616-67-X

MAJLÁTHOVÁ, V. -  MAJLÁTH, I. -  VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - TRYJANOWSKI, P. - EKNER, A. -  BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B.: Úloha jašteríc v ekológii Borrelia burgdorferi sensu lato VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23.5.2008, Sezimovo Ústí, ČR, str. 107 ISBN 80-86778-07- X

PEŤKO, B. - DERDÁKOVÁ, M. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V. - BULLOVÁ, E. - VÍCHOVÁ, B. -  NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - LUKÁŇ, M.: Epidemiologicky významné druhy kliešťov (Ixodidae) v strednej Európe v podmienkach klimatických zmien VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23.5.2008, Sezimovo Ústí, ČR, str. 107 ISBN 80-86778-07-X

BULLOVÁ, E. -  LUKÁŇ, M. - VÍCHOVÁ, B. -  MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) vo vyšších nadmorských výškach-nové riziko turistických oblastí na Slovensku? VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23.5.2008,  Sezimovo Ústí, ČR, str. 107 ISBN 80-86778-07-X

NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Výskyt Anaplasma phagocytophilumBorrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus z podhorskej oblasti Liptovskej kotliny VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23.5.2008, Sezimovo Ústí, ČR, str. 68 ISBN 80-86778-07-X

ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - DERDÁKOVÁ, M. – VICHOVÁ, B. – HRKĽOVÁ, G. – LENČÁKOVÁ, D. – PEŤKO, B.: Sérologický prieskum Lymskej boreliózy a anaplazmózy u zvierat. Konferencia Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice, Zborník abstraktov, str. 16 

MAJLÁTHOVÁ, V. - KARBOWIAK, G. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTH, I. - PEŤKO, B.: Molecular characterisation of agents of canine babesiosis and anaplasmosis in central Europe. Xth European Multicolloquium of  Parasitology, from satellites to microsatellites, 24.-28.8.2008, Paris, France, Book af abstracts, p. 125

KARBOWIAK, G. - MAJLÁTHOVÁ, V. - VÍCHOVÁ, B. - STANKO, M. -  PEŤKO, B.: Apicomplexan parasites of red foxes (Vulpes vulpes). Xth European Multicolloquium of  Parasitology, from satellites to microsatellites, 24.-28.8.2008, Paris, France, Book af abstracts, p. 196

PEŤKO, B. - DERDÁKOVÁ, B. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V. - BULLOVÁ, E. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - HRKĽOVÁ, G. - LUKÁŇ, M.: Epidemiologically important species of ticks (Ixodidae) in the Slovak Republic from the aspect of climatic changes, Xth European Multicolloquium of  Parasitology, from satellites to microsatellites, 24.-28.8.2008, Paris, France, Book af abstracts, p. 124

PEŤKO, B. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - DERDÁKOVÁ, M. - LENČÁKOVÁ, D. - MAJLÁTHOVÁ, V. - HRKLOVÁ, G. - LUKÁŇ, M. - BULLOVÁ, E. - VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - STANKO, M. - KARBOWIAK, G. - SIUDA, K.:  Ticks and tick-borne pathogens relationships of carpathian region of Sloavkia and Poland in current changing climate conditions.  VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26.9. 2008, Book of proceedings, p. 284

KOČI, J. - TARAGELOVÁ, V. - DERDÁKOVÁ, M. - SELYEMOVÁ, D. - CÍGLEROVÁ, I. – LENČÁKOVÁ, D. – MAJLÁTHOVÁ, V. - VÍCHOVÁ, B. – STANKO, M. -  KAZIMÍROVÁ, M. – LABUDA, M.:  Tick seasonal dynamics and prevalence of tick-borne pathogens in Slovakia. VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26.9.2008, Book of proceedings, p. 335

MAJLÁTHOVÁ, V. – MAJLÁTH, I. – VÍCHOVÁ, B. – HROMADA, M. – TRYJANOWSKI, P. – EKNER, A. – FOLDVÁRI, G. – PETKO, B.: The impact of lizards on the transmission of Borrelia burgdorferi sensu lato.  VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26.9.2008, Book of proceedings,  p. 352

MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - VÍCHOVÁ, B. - HROMADA, M. - TRYJANOVSKI, P. - MIHALCA, A. - PEŤKO, B.: The role of sand lizard (Lacerta agilis) in transmision cycle of Borrelia burgdorferi s.l., IX International Jena Symposium on Tick-borne Diseases, 15.-17.3.2007, Book of abstracts, p. 117

MALJÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Vzťah medzi jaštericou zelenou (Lacerta viridis) a spirochétou Borrelia lusitaniae (Relationship among green lizard (Lacerta viridis) and spirochete Borrelia lusitaniae). VII. slovenské a české parazitologické dni: Program a zborník abstraktov/ editor František Ondriska. -  [Modra]: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. str. 11

ZOZNAM OHLASOV

1. VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - STRAKA, M. - PEŤKO, B.: First molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos). In Vector-Borne and Zoonotic Diseases  Dec 18. (2009)

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze WOS:2

1. Kang, J.-G., Ko, S., Kim, Y.-J., Yang, H.-J., Lee, H., Shin, N.-S., Choi, K.-S., Chae, J.-S.

New genetic variants of anaplasma phagocytophilum and anaplasma bovis from Korean water deer (Hydropotes inermis argyropus)(2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Vol.11, No.7, p. 929-938.

2. Silaghi, C., Hamel, D., Thiel, C., Pfister, K., Passos, L.M.F., Rehbein, S.

Genetic variants of anaplasma phagocytophilum in wild caprine and cervid ungulates from the Alps in tyrol, Austria (2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Vol.11, No.4, p. 355-362.

2. KARBOWIAK, G. - VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - HAPUNIK, J. - PEŤKO, B.: Anaplasma phagocytophilum infection of red foxes (Vulpes vulpes). In Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 16 (2009), p. 299-300

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze WOS:1
1. Silaghi, C., Hamel, D., Thiel, C., Pfister, K., Passos, L.M.F., Rehbein, S.
Genetic variants of anaplasma phagocytophilum in wild caprine and cervid ungulates from the Alps in tyrol, Austria (2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Vol.11, No.4, p. 355-362.

3. MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - HROMADA, M. - TRYJANOWSKI, P. - BONA, M. ANTCZAK, M. - VÍCHOVÁ, B. - DZIMKO, Š. - MIHALCA, A. - PEŤKO, B.: The role of the sand lizard (Lacerta agilis) in the transmission cycle of Borrelia  burgdorferi sensu lato. In  International Journal of Medical Microbiology Vol. 298S1, Suppl. 44 (2008), p. 161-167

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze WOS:5

1. Kiss, Timea; Cadar, Daniel; Krupaci, Alexandra Florina; Bordeanu, Armela; Brudasca, Gheorghe Florinel; Mihalca, Andrei Daniel; Mircean, Viorica; Gliga, Lucia; Dumitrache, Mirabela Oana; Spinu, Marina: Serological Reactivity to Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Dogs and Horses from Distinct Areas in Romania, VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, Vol.11,No. 9, p. 1259-1262 DOI: 10.1089/vbz.2010.0254 ISSN: 1530-3667
2. Ragagli, Charlotte; Bertolotti, Luigi; Giacobini, Mario; Mannelli, Alessandro; Bisanzio, Donal; Amore, Giusi; Tomassone, Laura: Transmission Dynamics of Borrelia lusitaniae and Borrelia afzelii Among Ixodes ricinus, Lizards, and Mice in Tuscany, Central Italy VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES,Vol.11,No.1,p. 21-28, DOI: 10.1089/vbz.2008.0195 ISSN: 1530-3667
3. Tijsse-Klasen, Ellen; Fonville, Manoj; Reimerink, Johan H. J.; Spitzen-van der Sluijs, Annemarieke; Sprong, Hein: Role of sand lizards in the ecology of Lyme and other tick-borne diseases in the Netherlands. PARASITES & VECTORS, Vol.3,No.42, DOI: 10.1186/1756-3305-3-42 ISSN: 1756-3305
4. Foeldvari, Gabor; Rigo, Krisztina; Majlathova, Viktoria; Majlath, Igor; Robert Farkas; Pet'ko, Branislav: Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in Lizards and Their Ticks from Hungary VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES,Vol.9,No.3,p.331-336,  DOI: 10.1089/vbz.2009.0021 ISSN: 1530-3667
5. Foeldvari Gabor; Rigo Krisztina. Epidemiology of Lyme borreliosis and the role of lizards in disease maintenance MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA,Vol.31,No.8,p.494-502 ISSN: 0025-004X

4. MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - DERDÁKOVÁ, M. - VÍCHOVÁ, B. - PEŤKO, B.: Borrelia lusitaniae and green lizards (Lacerta viridis), Karst Region, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases Vol. 12 (2006), p. 1895-1901

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze WOS:16

1. Václav, R., Ficová, M., Prokop, P., Betáková, T.Associations Between Coinfection Prevalence of Borrelia lusitaniae, Anaplasma sp., and Rickettsia sp. in Hard Ticks Feeding on Reptile Hosts (2011) Microbial Ecology,Vol.61, No.2, p. 245-253.
2. Ragagli, C., Bertolotti, L., Giacobini, M., Mannelli, A., Bisanzio, D., Amore, G., Tomassone, L.Transmission dynamics of borrelia lusitaniae and borrelia afzelii among ixodes ricinus, Lizards, and Mice in Tuscany, Central Italy (2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases,Vol.1, No.1,p. 21-28.
3. Široký, P., Kubelová, M., Modrý, D., Erhart, J., Literák, I., Špitalská, E., Kocianová, E. Tortoise tick Hyalomma aegyptium as long term carrier of Q fever agent Coxiella burnetii-evidence from experimental infection (2010) Parasitology Research, Vol.107,No.6),p. 1515-1520.
4. Dieterich, R., Hammerschmidt, C., Richter, D., Skerka, C., Wallich, R., Matuschka, F.-R., Zipfel, P.F., Kraiczy, P.: Inadequate binding of immune regulator factor H is associated with sensitivity of Borrelia lusitaniae to human complement (2010) Infection and Immunity, Vol.78,No.11, p. 4467-4476.
5. Tijsse-Klasen, E., Fonville, M., Reimerink, J.H., Spitzen-Van Der Sluijs, A., Sprong, H. Role of sand lizards in the ecology of Lyme and other tick-borne diseases in the Netherlands (2010) Parasites and Vectors,Vol.3,No.1,
6.Chausov, E.V., Ternovoi, V.A., Protopopova, E.V., Konovalova, S.N., Kononova, Y.V., Pershikova, N.L., Moskvitina, N.S., Romanenko, V.N., Ivanova, N.V., Bolshakova, N.P., Moskvitin, S.S., Korobitsin, I.G., Gashkov, S.I., Tiutenkov, O.Y., Kuranova, V.N., Kravchenko, L.B., Suchkova, N.G., Agulova, L.P., Loktev, V.B.: Genetic diversity of tick-borne pathogenes in Tomsk and environs (2010) Entomological Review, Vol.90,No.2,p. 240-250.
7.Takano, A., Goka, K., Une, Y., Shimada, Y., Fujita, H., Shiino, T., Watanabe, H., Kawabata, H. Isolation and characterization of a novel Borrelia group of tick-borne borreliae from imported reptiles and their associated ticks (2010) Environmental Microbiology, Vol.12,No.1, p. 134-146.
8.Chausov, E.V., Ternovoi, V.A., Protopopova, E.V., Konovalova, S.N., Kononova, J.V., Pershikova, N.L., Moskvitina, N.S., Romanenko, V.N., Ivanova, N.V., Bolshakova, N.P., Moskvitin, S.S., Korobitsin, I.G., Gashkov, S.I., Titenkov, O.J., Kuranova, V.N., Kravchenko, L.B., Suchkova, N.G., Agulova, L.P., Loktev, V.B.: Genetic diversity of ixodid tick-borne pathogens in Tomsk City and suburbs (2009) Parazitologiya, Vol.43,No.5, p. 374-388.
9. Földvári, G., Rigó, K., Majláthová, V., Majláth, I., Farkas, R., Pet'Ko, B.:Detection of borrelia burgdorferi sensu lato in lizards and their ticks from Hungary (2009) Vector-Borne and Zoonotic Diseases,Vol. 9, No.3, p. 331-336.
10. Tsao, J.I.: Reviewing molecular adaptations of lyme borreliosis spirochetes in the context of reproductive fitness in natural transmission cycles (2009) Veterinary Research,Vol. 40,No.2,.
11. Dubska, L., Literak, I., Kocianova, E., Taragelova, V., Sychra, O.: Differential role of passerine birds in distribution of Borrelia spirochetes, based on data from ticks collected from birds during the postbreeding migration period in central Europe (2009) Applied and Environmental Microbiology, Vol.75,No.3, p. 596-602
12. Stefancikova, A., Derdáková, M., Škardová, I., Szestáková, E., Čisláková, L., Kováčová, D., Stanko, M., Peťko, B.: Some epidemiological and epizootiological aspects of Lyme borreliosis in Slovakia with the emphasis on the problems of serological diagnostics (2008) Biologia, Vol.63,No.6, p. 1135-1142.
13. Maretic T.: E. migrans [Erythema migrans] (2008) Medicus, Vol.17,No.2, p. 71-83.
14. Štefančíkova, A., Derdáková, M., Lenčáková, D., Ivanová, R., Stanko, M., Čisláková, L., Peťko, B. Serological and molecular detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasmataceae in rodents (2008) Folia Microbiologica, Vol.53,No.6, p. 493-499.
15. Milutinović, M., Masuzawa, T., Tomanović, S., Radulović, Ž., Fukui, T., Okamoto, Y. Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularensis and their co-infections in host-seeking Ixodes ricinus ticks collected in Serbia (2008) Experimental and Applied Acarology, Vol.45,No.3-4, p. 171-183.
16. Duneau, D., Boulinier, T., Gómez-Díaz, E., Petersen, A., Tveraa, T., Barrett, R.T., McCoy, K.D. Prevalence and diversity of Lyme borreliosis bacteria in marine birds (2008) Infection, Genetics and Evolution, Vol.8,No.3, p. 352-359.
17. Grego, E., Bertolotti, L., Peletto, S., Amore, G., Tomassone, L., Mannelli, A.: Borrelia lusitaniae OspA gene heterogeneity in Mediterranean basin area (2007) Journal of Molecular Evolution, Vol.65,No.5, p. 512-518.

ÚČASŤ V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOCH

Spoluriešiteľ domácich výskumných projektov:10 

  1. VEGA  2/6163/26  (2006-2008):  Vynárajúce sa parazitárne a infekčné choroby domových a hospodárskych zvierat v podmienkach globálnych zmien. (Parazitologický ústav SAV Košice)
  2. Ministerstvo zdravotníctva (2007-2009): Molekulárna epidemiológia anaplazmózy na Slovensku (Parazitologický ústav SAV)
  3. APVV-0108-06 (2007-2009): Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe (Ústav zoológie SAV)
  4. APVV-LPP 0341-06 (2006-2010) Molekulárna epizootológia a epidemiológia ehrlichiózy-anaplazmózy na Slovensku
  5. VEGA 2/0042/08 (2008-2010): Vybrané helmintózne a infekčné nákazy raticovej zveri prežúvavej v podmienkach globálnych  klimatických zmien (Parazitologický ústav SAV)
  6. VEGA 2/0128/09 (2009-2011) Epidemiologicky významné druhy kliešťov na Slovensku pod vplyvom globálnych klimatických zmien (Parazitologický ústav SAV)
  7. VEGA 2/0139/08 (2008-2010): Článkonožcami prenášané patogenne mikroorganizmy jašteříc čeľade Lacertidae v modelovom území Európy (Parazitologický ústav SAV)
  8. VEGA 2/0055/11 Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum a jej význam v epizootológii anaplazmózy voľne žijúcich a hospodárskych zvierat (Ústav Zoológie SAV)
  9. OPVaV-2008/2.1/01-SORO Centrum excelentnosti pre parazitológiu (Parazitologický ústav SAV)
  10. Projekt ŠF OPVaV-2009/2.2-SORO (2011-2013): Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien (Parazitologický ústav SAV)

Spoluriešiteľ domácich popularizačných projektov:2
1. LPP-0400-09 (2009-2012), popularizačný projekt: Cesta mladých k vede „naživo“
2. LPP-0200-08 (2008-2010), popularizačný projekt „Hodina vedy“ (Ústav experimentálnej fyziky SAV)

Spoluriešiteľ dvojstranných výskumných projektov :4 
ČR: 1
1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-AV ČR, Parazitologický ústav AV ČR České Budejovice (2007-2009):  Molecular diversity of emerging parasitic and infectious diseases agens in the light of global changes in Central Europe.

Poľsko: 2
1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-Poľsko, Parazitologický ústav PAV Varšava, Poľsko (2007-2009): Emerging parasitic and infectious diseases of domestic and wild animals in the light of global changes.
2. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-Poľsko, Parazitologický ústav PAV Varšava, Poľsko (2010-2012): Epidemiology of arthropod-borne diseases in the light of global climate changes

Maďarsko: 1
1. Projekt Medziakademických dohôd, SAV-MAV (2007-2009):  Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Department of Parasitology and Zoology, Budapešť, Maďarsko:  Emerging parasitic and infectious diseases of domestic animals in the light of global changes.

VYSTÚPENIA NA ODBORNÝCH PODUJATIACH
(AKO PRVÝ AUTOR):14

VII International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Zaragoza, Spain, 28.8.-2.9.2011
VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Occurence of Anaplasma phagocytophilum in ticks and hosts in Slovakia.

Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. medzinárodná konferencia, Košice 7.-8.9.2011
VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Granulocytárna anaplazmmóza na Slovensku.

The 17th European Society for Vector Ecology Conference, 13th-17th September 2010, Wroclaw, Poland
VÍCHOVÁ, B. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTHOVÁ, V. - PEŤKO, B.: Molecular epidemiology and epizootology of granulocytic anaplasmosis in Slovakia.

Konferencia XII. Prowázkove dni, Komárno, 22.-23.10.2009
VÍCHOVÁ, B. – MAJLÁTHOVÁ, V. – NOVÁKOVÁ, M. – BULLOVÁ, E. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. – PEŤKO, B.: Úloha voľne žijúcich zveri v epidemiológii granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 22.4.2009
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - ČURLÍK, J. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - PEŤKO, B.: Cirkulácia Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách na Slovensku.

Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Báč, 30.4.2009
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - PEŤKO, B.: Poľovná zver ako rezervoár granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku.

The 11th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods-Medical and sanitary Significance, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 june, 2009
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - MITERPÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Occurence of Anaplasma phagocytophilum in individual parts of its circulation cycle in Slovakia.

X International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases (IJSTD-X 2009), 19-21.3.2009
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M.  - BULLOVÁ, E. - MITERPÁKOVÁ, M. - PEŤKO, B.: Anaplasma phagocytophilum occurence in ticks and hosts in natural foci of Slovakia.

VIII. české a slovenské parazitologické dny, 19.-23. máj 2008, Sezimovo Ústí, ČR
VÍCHOVÁ, B. -  MAJLÁTHOVÁ, V. -  BULLOVÁ, E. - NOVÁKOVÁ, M. - ČURLÍK, J. - PEŤKO, B.: Cirkulácia Anaplasma phagocytophilum v prírodných ohniskách strednej Európy

VI International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Buenos Aires, Argentina, September 21.-26. 2008
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - MAJLÁTH, I. - STRAKA, M. - PEŤKO, B.: First molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum in European brown bear (Ursus arctos

Ružomberské zdravotnícke dni 2008-III ročník „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“, 14.-15.November 2008
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. -  ČURLÍK, J. - PEŤKO,B.: Prevalencia Anaplasma phagocytophilum u vybraných druhov voľne žijúcich zvierat v prírodných ohniskách Slovenska.

„Zoonózy-spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat“, Bratislava, 11.-12.09.2008
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - NOVÁKOVÁ, M. - BULLOVÁ, E. - STRAKA, M. - ČURLÍK, J. - ŠTEFANČÍKOVÁ, A. - PEŤKO, B.: Úloha voľne žijúcich zvierat v cirkulácii Anaplasma phagocytophiulm v prírodnom ohnisku.

Prírodne ohniskové nákazy, 3.-5.11.2008, Košice
VÍCHOVÁ, B. - MAJLÁTHOVÁ, V. - STRAKA, M. - NOVÁKOVÁ, M. - MAJLÁTH, I. – PEŤKO, B.: Molekulárna detekcia Anaplasma phagocytophilum v tkanivách Európskeho medveďa hnedého (Ursus arctos).

Študentská vedecká konferencia v Bratislave, 18.4.2007,
VÍCHOVÁ, B.: Diverzita pôvodcov lymskej boreliózy z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato v ekologických podmienkach krasového územia (Diversity of the agents of lyme boreliosis from Borrelia burgdorferi sensu lato complex in ecologicalconditions of Karst area

ZOZNAM PATENTOV A PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
Kandidátka nemá žiadne patenty a patentové prihlášky

APLIKÁCIA VÝSLEDKOV

 Charakteristika problematiky riešenej na školiacom pracovisku

V posledných desaťročiach dochádza v dôsledku globálnych zmien  k šíreniu a novo sa objavovaniu závažných infekčných chorôb rôznej etiológie, tzv. „vynárajúce sa choroby“ , ktoré sa na určitom území objavia ako nové alebo s odstupom času opätovne, a v relatívne krátkom čase prerastú do epidemických rozmerov. Kliešte sú bezpochyby najvýznamnejšou a najobávanejšou skupinou krv cicajúcich parazitov, ktoré prenášajúcich celý rad závažných patogénov rôznej etiológie.
Na Oddelení vektormi prenášaných nákaz PaU SAV sa zameriavam na štúdium pôvodcov kliešťami prenášaných nákaz, s dôrazom  na diagnostiku vybraných bakteriálnych a protozoárnych patogénov a štúdium ich genetickej variability, pomocou molekulovo-genetických laboratórnych metód. Medzi najčastejšie kliešťami prenášané ochorenia u hospodárskych, voľne žijúcich a domácich zvierat v Európe patria aj anaplazmózy. Jedným z epidemiologicky najvýznamnejších zástupcov čeľade Anaplasmataceae je Anaplasma phagocytophilum. Je to obligátne intracelulárna Gram negatívna baktéria, prenášaná kliešťom obyčajným (Ixodes ricinus), ktorá  napáda granulocyty ľudí a zvierat (domáce prežúvavce, psy, kone), čím spôsobuje hematologické zmeny v organizme a poruchy imunitného systému. Vyvoláva závažné horúčkovité ochorenie, známe ako granulocytárna anplazmóza ľudí, psov a koní, ako aj tzv. kliešťovú horúčku prežúvavcov.

Vlastný prínos

Študovala som cirkuláciu A. phagocytophilum v prírodných ohniskách Slovenska a výskyt infekcie v kliešťoch - vektoroch pôvodcu ochorenia, ako aj u širokého spektra domácich a voľne žijúcich hostiteľov.
Molekulárna detekcia A. phagocytophilum bola založená na PCR amplifikácii viacerých, rodovo- a druhovo-špecifických génov. Prítomnosť A. phagocytophilum bola potvrdená v kliešťoch z vegetácie (1,4-3,3%) na všetkých modelových lokalitách východného Slovenska, ako aj v krvi a tkanivách viacerých druhov domácich a voľne žijúcich zvierat.
Najvyššie hodnoty prevalencie infekcie (14,3-61,5%) boli zaznamenané v skupine voľne žijúcich kopytníkov (srnčia, jelenia, danielia, kamzičia zver), ktoré sú považované za kompetentných rezervoárových hostiteľov A. phagocytophilum ekotypu, patogénneho pre domáce prežúvavce (dobytok, ovce, kozy)
Baktéria bola taktiež detegovaná v tkanivách voľne žijúcich hlodavcov zo severného Slovenska, ktoré zabezpečujú cirkuláciu A. phagocytophilum ekotypu, známeho ako Ap-ha variant, patogénneho pre ľudí, psy a kone (Massung a kol., 2002;2006). Prevalencia bola veľmi nízka, dosahovala len 0,5%.
Podľa posledných štúdií zohráva vnútrodruhová variabilita A. phagocytophilum veľmi významnú úlohu v ekológii tejto baktérie, ktorá je oveľa zložitejšia ako sa pôvodne predpokladalo.
Naše výsledky, navyše podporené skutočnosťou, že doposiaľ bol, a to práve na severnom Slovensku, potvrdený len jediný prípad humánnej granulocytárnej anaplazmózy (Nováková a kol., 2010) naznačili, že cirkulácia humánne - patogénneho ekotypu v našich podmienkach je pomerne zriedkavá a ohnisko by sa mohlo nachádzať práve v podhorských oblastiach na severe krajiny.  Tieto zistenia sme potvrdili aj sekvenáciou ďalších, menej konzervatívnych úsekov druhovo-špecifických génov, ktoré potvrdili, že jednotlivé „prežúvavčie“ a „hlodavčie“ izoláty, ktoré cirkulujú v našich prírodných ohniskách sa od seba líšia. Pravdepodobne ide o existenciu dvoch nezávislých enzootických cyklov, prinajmenšom dvoch geneticky odlišných ekotypov A.phagocytophilum.  Jeden zahŕňa voľne žijúce prežúvavce a kliešte I. ricinus, kým do druhého sú pravdepodobne zapojené hlodavce.
Opísali sme existenciu nového parazito-hostiteľského vzťahu medzi baktériou A. phagocytophilum (EU165367, GQ122210) a Európskym medveďom hnedým (Víchová a kol.,2009 ). Zistená, takmer 25% prevalencia infekcie poukazuje na to, že medveď hnedý je vnímavý voči infekcii a podieľa sa na cirkulácii baktérie v prírodnom ohnisku. Vysoká prevalencia infekcie zároveň naznačuje, že tento živočíšny druh by mohol slúžiť ako ďalší voľne žijúci rezervoár pôvodcu ochorenia.
Potvrdili sme prítomnosť pôvodcu anaplazmózy po prvý krát na Slovensku v tkanivách kamzíka vrchovského alpského (Rupicapra rupicapra subsp. rupicapra), čo poukazuje na šírenie sa vektorov a vektormi – prenášaných pôvodcov ochorení do vyšších nadmorských výšok.
A. phagocytophilum (GQ175174) bola detegovaná v kuklorodkách jeleních (Lipoptena cervi), ktoré sme odobrali zo srsti voľne žijúcich kopytníkov (Víchová a kol., 2011), čo naznačuje možnosť zapojenia sa ďalších druhov krv-cicajúceho hmyzu do biologického, či mechanického prenosu patogénnej baktérie v prírodnom ohnisku.
Potvrdili sme plošný výskyt pôvodcu granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku, a to tak vo vektoroch, ako aj u širokého spektra domácich a voľne žijúcich zvierat. Poukázali sme na rozdiely v infikovanosti jednotlivých skupín vyšetrených hostiteľov a naznačili možné príčiny rozdielov prevalencie infekcie, opierajúc sa o najnovšie poznatky o ekológii a genetickej variabilite pôvodcu ochorenia. Molekulovo-genetické analýzy naznačujú ko-cirkuláciu viacerých ekotypov tohto patogéna, v samostatných, prípadne aj prekrývajúcich sa prírodných ohniskách. Detailné štúdium jednotlivých zložiek týchto prírodných ohnísk bude predmetom ďalších ekologických a genetických výskumov.

ABSOLVOVANÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY

Kandidátka neabsolvovala dlhodobé študijné pobyty.