Alexandra Jászayová, Mgr.

2020

JÁSZAYOVÁ A & CHRISTOPHORYOVÁ J, 2019: Šťúriky (Arachnida, Pseudoscorpiones) okolia Ardovskej jaskyne a Silickej ľadnice. Biodiversity & Environment, 11(2): 64-71.

2018

JÁSZAY T & JÁSZAYOVÁ A, 2018: Nové zaujímavé nálezy chrobákov (Coleoptera: Bothrideridae, Carabidae, Derodontidae, Leiodidae, Melasidae, Staphylinidae, Tenebrionidae) na Slovensku. Biodiversity & Environment, 10 (2) : 25-37.

2017

JÁSZAYOVÁ A & JÁSZAY T, 2017: Epigeic fauna of beetles (Coleoptera: Clambidae, Ptiliidae, Staphylinidae) in forest communities of the Stebnícka Magura Massif. Folia Oecologica, vol.9, no.2, pp. 32-48.

2015

JÁSZAYOVÁ A, CHRISTOPHORYOVÁ J & JÁSZAY T, 2015: Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in nests of Formica polyctena in the valley of Mníchovský potok stream in the Stebnícka Magura massive. Folia faunistica Slovaca, 20 (1): 27–30.

MOCK A, ŠAŠKOVÁ T, RASCHMANOVÁ N, JÁSZAY T, ĽUPTÁČIK P, RENDOŠ M, TAJOVSKÝ K & JÁSZAYOVÁ A, 2015: An introductory study of subterranean communities of invertebrates in forested talus habitats in southern Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 79: 243-256.