Martina Orosová, RNDr., PhD.

  NATIONAL PROJECTS
   
  VEGA projects - Projects funded by the Scientific Grant Agency of Ministry of Education SR and Slovak Academy of Sciences 
   
  Project Title: Fish tapeworms (Cestoda) in North America: filling the gaps in the knowledge of evolutionary and medically important parasites (Pásomnice (Cestoda) rýb v Severnej Amerike: získanie nových poznatkov o evolučne a medicínsky významných parazitoch)
Grant Scheme: VEGA  2/0159/16
Duration: 1/1/2016 - 31/12/2019
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Hidden diversity of fish parasites and biological invasions (Skrytá diverzita parazitov rýb a biologické invázie)
Grant Scheme: VEGA  2/0129/12
Duration: 1/1/2012 - 31/12/2015
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Chromosomes as markers in systematics of phylogenetically distant helminth groups (Acanthocephala, Platyhelminthes) (Chromozómy ako markery v systematike fylogeneticky vzdialených skupín helmintov (Acanthocephala, Platyhelminthes)
Grant Scheme: VEGA  2/0168/13
Duration: 1/1/2013 - 31/12/2016
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Classical and molecular karyology of platyhelminth parasites: detection of phylogenetically informative markers (Klasická a molekulárna karyológia parazitov kmeňa Platyhelminthes: detekcia fylogeneticky významných charakteristík)
Grant Scheme: VEGA  2/0148/09
Duration: 1/1/2009 - 31/12/2012
Project Position/Role: Investigator
   
  APVV projects - Projects funded by the Slovak Research and Development Agency
   
  Project Title Emerging fish-borne zoonoses in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium (Difylobotrióza - novo sa objavujúca, rybami prenášaná zonóza v Európe: molekulárna diagnostika, pôvod a rozšírenie parazita)
Grant Scheme: APVV- 15-0004
Duration: 01/07/2016 - 30/06/2020
Project Position/Role: Investigator
   
  Project Title: Species boundary delimitation in fish parasites: morphology versus genes and chromosomes (Vymedzenie hraníc druhu u parazitov rýb: morfológia verzus gény a chromozómy)
Grant Scheme: APVV-0653-11
Duration: 1/7/2012 - 31/12/2015
Project Position/Role: Investigator
   
  FELLOWSHIPS
   
  Grant Scheme: Postdoctoral scholarship - Revision of monozoic tapeworms (Cestoda: Caryophyllidea): a key to understanding the evolution of cestodes? GA524/08/0885
Duration: January 2008 - July 2010
Host Institution: Institute of Parasitology, Biology Centre AS CR, Czech Republic
   
  Grant Scheme: Postdoctoral scholarship, National Science Foundation USA - Planetary Biodiversity and Inventory Project. A survey of the tapeworms (Cestoda: Platyhelminthes) from the vertebrate bowels of the earth
Duration: January 2010 - December 2010
Host Institution: Institute of Parasitology, Biology Centre AS CR, Czech Republic
   
  INTERNATIONAL PROJECTS
   
  Project Title: Classical and molecular karyology of Diphyllobothrium parasites: detection of phylogenetically informative markers.
Grant Scheme: SAV-18-20
Duration: 1/1/2018 - 31/12/2020
Project Position/Role: Principal investigator