PUBLICATIONS

Chapters in scientific monographs published abroad
 • BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - ŠPAKULOVÁ, Marta. Liver and stomach flukes of wild and domestic ruminants: molecular approach in their discrimination. In Ruminants: Anatomy, Behaviour and Diseases. - New York : Nova Science Publishers, 2012, s.19-38. ISBN 978-1-62081-064-4.
 • ČEREVKOVÁ, Andrea. Diversity and distribution of nematode communities in grassland in relation to its establishment age and utilisation. In Nematodes: morphology, functions and management strategies. - New York : Nova Science Publishers, 2012, s.213-229. ISBN 978-1614707844.
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Variation in immunogenicity and infectivity of encapsulating and non-encapsulating Trichinella species. In Larvae: Morphology, Biology and Life Cycle. - New York : Nova Publishers, 2012, s.83-104. ISBN 978-1-61122-626-3.
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - JURIŠ, Peter. The sanitation of animal waste using anaerobic stabilisation. In Management of organic waste. - Rijeka : InTech, 2012, s.49-68. ISBN 9789533079257.
 • RENČO, Marek. The soil nematodes in natural and seminatural grasslands and their use as bioindicators. In Grasslands : Types, biodiversity and impacts. - New York : Nova Science Publishing, 2012, s.119-145. ISBN 978-1-61470-555-0.
 • ŠNÁBEL, Viliam. Point mutations, their transition rates and involvements in human and animal disorders. In Point Mutation. - Rijeka : Intech, 2012, chapter 1, p.3-14. ISBN 978-953-51-0331-8.
Chapters in scientific monographs published in Slovak publishing houses
 • CHOVANCOVÁ, Barbara - HURNÍKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina. Cirkulácia závažných helmintozoonóz na území Tatranského národného parku. In Štúdie o Tatranskom národnom parku. 10 (43) : monografická štúdia o dôsledkoch vetrovej kalamity z roku 2004 na prírodné prostredie Vysokých Tatier. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAP-u, 2011, s.232-256. ISBN 978-80-89309-09-2.
 • MOŠANSKÝ, Ladislav. Ryšavka krovinná - Apodemus sylvaticus [Wood mouse - Apodemus sylvaticus]. In APFELOVÁ, Mária et al. Cicavce Slovenska : rozšírenie, bionómia a ochrana. - Bratislava : Veda, 2012, s. ISBN 978-80-224-1264-3.
 • ROSOCHA, J. - SPAKOVA, T. - RUDINSKÝ, B. - ŠOLTÝS, Jindřich - ČÍŽKOVÁ, Dáša - VAŠKO, G. - KLÍMOVÁ, E. Mezenchymálne kmeňové bunky - charakteristika a klinická perspektíva [Mesenchymal stem cells - characteristics and clinical perspective]. In Spinálna chirurgia II. - Bratislava : SAP, 2012, kapitola 17, p. 174-187. ISBN 978-80-89607-02-0.
 • STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav. Pĺšik lieskový - Muscardinus avellanarius [Hazel dormouse - Muscardinus avellanarius]. In APFELOVÁ, Mária et al. Cicavce Slovenska : rozšírenie, bionómia a ochrana. - Bratislava : Veda, 2012, s.70-75. ISBN 978-80-224-1264-3.
 • STANKO, Michal. Apodemus agrarius - Ryšavka tmavopása [Stripped field mouse - Apodemus agrarius]. In APFELOVÁ, Mária et al. Cicavce Slovenska : rozšírenie, bionómia a ochrana. - Bratislava : Veda, 2012, s.147-153. ISBN 978-80-224-1264-3.
 Papers published in CCC journals with IF
 • BÁRTÍKOVÁ, Hana - VOKŘÁL, Ivan - KUBÍČEK, Vladimír - SZOTÁKOVÁ, Barbora - PRCHAL, Lukáš - LAMKA, Jří - VÁRADY, Marián - SKÁLOVÁ, Lenka. Import and efflux of flubendazole in Haemonchus concortus strains susceptible and resistant to anthelmintics. In Veterinary parasitology, 2012, vol.187, no.3-4, p. 473-479. (2.579 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0304-4017.
 • BAZSALOVICSOVÁ, Eva - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ŠTEFKA, Jan - SCHOLZ, Tomáš. Molecular characterization of Atractolytocestus sagittatus (Cestoda: Caryophyllidea), monozoic parasite of common carp, and its differentiation from the invasive species Atractolytocestus huronensis. In Parasitology Research, 2012, vol.110, no.5, p.1621-1629. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • BRABEC, Jan - SCHOLZ, Tomáš - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - OLSON, Peter D. Substitution saturation and nuclear paralogs of commonly employed phylogenetic markers in the Caryophyllidea, an unusual group of non-segmented tapeworms (Platyhelminthes). In International Journal for Parasitology, 2012, vol.42, no.3, p.259-267. (3.393 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0020-7519.
 • BRÁZOVÁ, Tímea - HANZELOVÁ, Vladimíra - MIKLISOVÁ, Dana - ŠALGOVIČOVÁ, Danka - TURČEKOVÁ, Ľudmila. Biomonitoring of polychlorinated biphenyls (PCBs) in heavily polluted aquatic environment in different fish species. In Environmental Monitoring and Assessment, 2012, vol.184, no.11, p.6553-6561. (1.400 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0167-6369.
 • BRÁZOVÁ, Tímea - HANZELOVÁ, Vladimíra - MIKLISOVÁ, Dana. Bioaccumulation of six PCB indicator congeners in a heavily polluted water reservoir in Eastern Slovakia: tissue-specific distribution in fish and their parasites. In Parasitology Research, 2012, vol.111, no.2, p.779-786. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • BRUŇANSKÁ, Magdaléna - MACKIEWICZ, John S. - MLOCICKY, Daniel - ŚWIDERSKI, Zdislaẁ - NEBESÁŘOVÁ, Jana. Early intrauterine embryonic development in Khawia sinensis Hsu, 1935 (Cestoda, Caryophyllidea, Lytocestidae), an invasive tapeworm of carp (Cyprinus carpio): an ultrastructural study. In Parasitology Research, 2012, vol. 110, no. 2, p. 1009-1017. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • BRUŇANSKÁ, Magdaléna - MACKIEWICZ, John S. - NEBESÁŘOVÁ, Jana. Vitellogenesis in Archigetes sieboldi Leuckart, 1878 (Cestoda, Caryophyllidea, Caryophillaeidae), an internal parasite of carp (Cyprinus carpio L.). In Histology and Histopathology, 2012, vol.27, no. 12, p.1611-1620. (2.480 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0213-3911.
 • BRUŇANSKÁ, Magdaléna - MATEY, Victoria - NEBESÁŘOVÁ, Jana. Ultrastructure of the spermatozoon of the diphyllobothriidean cestode Cephalochlamys namaquensis (Cohn, 1906). In Parasitology Research. - Berlin : Springer, 2012, vol.111, no.3, p.1037-1043. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • BRUŇANSKÁ, Magdaléna - PODDUBNAYA, Larisa G. - XYLANDER, Willi E.R. Spermatozoon cytoarchitecture of Amphilina foliacea (Platyhelminthes, Amphilinidea). In Parasitology Research, 2012, vol.11, no.2, p.2063-2069. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • BRUŇANSKÁ, Magdaléna - KOSTIČ, Borislav. Revisiting caryophyllidean type of spermiogenesis in the Eucestoda based on spermatozoon differentiation and ultrastructure of Caryophyllaeus laticeps (Pallas, 1781). In Parasitology Research, 2012, vol. 110, no.1, p. 141-149. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • CAGNACCI, F. - BOLZONI, L. - ROSA, R. - CARPI, G. - HAUFFE, H.C. - VALENT, M. - TAGLIAPIETRA, V. - KAZIMÍROVÁ, Mária - KOČI, Juraj - STANKO, Michal - LUKAN, M. - HENTTONEN, H. - RIZZOLI, Annapaola. Effects of deer density on tick infestation of rodents and the hazard of tick-borne encephalitis. I: Empirical assessment. In International Journal for Parasitology, 2012, vol. 42, no. 4, p. 365–372. (3.393 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0020-7519.
 • ČUCHTA, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČ, Ľubomír. A three-year study of soil Collembola communities in spruce forest stands of the High Tatra Mts (Slovakia) after a catastrophic windthrow event. In European Journal of Soil Biology, 2012, vol.50, p.151-158. (1.578 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1164-5563.
 • ČUCHTA, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČ, Ľubomír. Changes within collembolan communities in windthrown European montane spruce forests 2 years after disturbance by fire. In Annals of Forest Science, 2012, vol.69, no.1, p.81-92. (1.788 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1286-4560.
 • DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADY, Marián. Is the micro-agar larval development test reliable enough to detect ivermectin resistance? In Parasitology Research, 2012, vol.111, no. 5, p.2201-2204. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • DRAŽILOVÁ, S. - KINČEKOVÁ, Jana - BEŇA, Ľ. - ZACHAR, M. - ŠVAJDLER, M. - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - JANIČKO, M. - JARČUŠKA, P. Regression of alveolar echinococcosis after chronic viral hepatitis C treatment with pegylated interferon alpha 2a. In Helminthologia, 2012, vol. 49, no. 3, p.134-138. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KOLODZIEJ-SOBOCINSKA, M. - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Trichinella spiralis reinfection: changes in cellular and humoral immune response in BALB/c mice. In Helminthologia, 2012, vol. 49, no. 4, p.201-210. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • IGLÓDYOVÁ, Adriana - MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ANTOLOVÁ, Daniela - DUBINSKÝ, Pavol - LETKOVÁ, V. Canine dirofilariosis under specific environmental conditions of the Eastern Slovak Lowland. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, vol.19, no. 1, p.57-60. (2.311 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1232-1966.
 • JACKSON, F. - VÁRADY, Marián - BARTLEY, D.J. Managing anthelmintic resistance in goats - Can we learn lessons from sheep? In Small Ruminant Research : the official journal of the International Goat Association, 2012, vol.103, no.1, p.3-9. (1.295 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0921-4488.
 • KIŠOVÁ-VARGOVÁ, Lucia - ČERŇANSKÁ, Dana - BHIDE, Mangesh. Comparative study of binding of ovine complement factor H with different Borrelia genospecies. In Folia microbiologica, 2012, vol.57, no.2, p.123-128. (0.677 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0015-5632.
 • KOČÍKOVÁ, Lenka - MIKLISOVÁ, Dana - CANADY, Alexander - PANIGAJ, Ľubomír. Is colour an important factor influencing the behaviour of butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)? In European Journal of Entomology, 2012, vol.109, no.3, p.403-410. (1.061 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1210-5759.
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - HRČKOVÁ, Gabriela - VELEBNÝ, Samuel - DOLINSKÁ, Michaela - MOLNÁR, L. - VÁRADY, Marián. Effect of albendazole therapy on susceptible and resistant Haemonchus concortus larvae in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) and distribution of inflammatory cells in the stomach wall. In Helminthologia, 2012, vol.49, no.4, p.211-220. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - OROS, Mikuláš - SCHOLZ, Tomáš. Sequence structure and intragenomic variability of ribosomal ITS2 in monozoic tapeworms of the genus Khawia (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of cyprinid fish. In Parasitology Research, 2012, vol.111, no.4, p.1621-1627. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • KUCHTA, Roman - BURIANOVÁ, Alena - JIRKU, M. - DE CHAMBRIER, Alain - OROS, Mikuláš - BRABEC, Jan - SCHOLZ, Tomáš. Bothriocephalidean tapeworms (Cestoda) of freshwater fish in Africa, including erection of Kirstenella n. gen. and description of Tetracampos martinae n. sp. In ZOOTAXA, 2012, vol.3309, p.1-35. (0.927 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
 • LIŠKOVÁ, Marta. Longidorus profundorum Hooper, 1965 (Nematoda: Dorylaimida) in the Slovak Republic. In Helminthologia, 2012, vol.49, no.4, p.270-274. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • ĽUPTÁČIK, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČ, Ľubomír. Diversity and community structure of soil Oribatida (Acari) in an arable field with alluvial soils. In European Journal of Soil Biology, 2012, vol.50, p.97-105. (1.578 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1164-5563.
 • MITERPÁKOVÁ, Martina - IGLÓDYOVÁ, Adriana - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Canine subcutaneous dirofilariosis - noteless and neglected. (Difficulties in disease monitoring). In Helminthologia, 2012, vol.49, no.4, p.225-228. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • ONDREJKOVÁ, A. - ČERNEK, L. - PROKEŠ, M. - ONDREJKA, R. - HURNÍKOVÁ, Zuzana - TAKÁČOVÁ, D. Monitoring of Ascaris suum in slaughter pigs during 2000-2009 in Slovakia. In Helminthologia, 2012, vol.49, no.4, p.221-224. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • OROS, Mikuláš - ASH, A. - BRABEC, Jan - KAR, P.K. - SCHOLZ, Tomáš. A new monozoic tapeworm, Lobulovarium longiovatum n. g., n. sp (Cestoda: Caryophyllidea), from barbs Puntius spp. (Teleostei: Cyprinidae) in the Indomalayan region. In Systematic Parasitology, 2012, vol. 83, no.1, p.1-13. (1.250 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0165-5752.
 • OROSOVÁ, Martina - OROS, Mikuláš. Classical and molecular cytogenetics of Khawia sinensis (Cestoda: Caryophyllidea), invasive parasite of carp, Cyprinus carpio. In Parasitology Research, 2012, vol.110, no.5, p.1937-1944. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • PODDUBNAYA, Larisa G. - BRUŇANSKÁ, Magdaléna - SWIDERSKI, Zdislaw - GIBSON, D.I. Ultrastructure of the vitellarium in the digeneans Phyllodistomum angulatum (Plagiorchiida, Gorgoderidae) and Azygia lucii (Strigeida, Azygiidae). In Acta Parasitologica, 2012, vol.57, no.3, p.235-246. (0.789 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1230-2821.
 • RAVASZOVÁ, Petra - HALÁNOVÁ, Monika - GOLDOVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - MALČEKOVÁ, Beata - HURNÍKOVÁ, Zuzana - HALÁN, Miloš. Occurrence of Cryptosporidium spp. in red foxes and brown bear in the Slovak Republic. In Parasitology Research, 2012, vol.110, no.1, p.469-471. (2.149 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
 • RENČO, Marek - ČERMÁK, Vladimír - GAAR, Vladimír. Vertical distribution of hop cyst nematode in hop gardens in central Europe – Research Note. In Journal of Nematology, 2011, vol. 43, no.3-4, p. 214-216. (0.506 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0022-300X.
 • RENČO, Marek - ČERMÁK, Vladimír - ČEREVKOVÁ, Andrea. Composition of soil nematode communities in native birch forests in Central Europe. In Nematology : International Journal of Fundamental and Applied Nematological Research. - NL : Brill Academic Publishers, od. r.1999, 2012, vol. 14, no. 1, p. 15-25. (0.911 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1388-5545 ( print version).
 • RENČO, Marek - KOVÁČIK, Peter. Response of plant parasitic and free living nematodes to composted animal manure soil amendments. In Journal of Nematology, 2012, vol.44 no.4, p.329-336. (0.522 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0022-300X.
 • RENČO, Marek - SASANELLI, Nicola - PAPAJOVÁ, Ingrid - MAISTRELLO, L. Nematicidal effect of chestnut tannin solutions on the potato cyst nematode Globodera rostochiensis (Woll.) Barhens. In Helminthologia, 2012, vol.49, no.2, p.108-114. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • RUDOHRADSKÁ, Petra - HALÁNOVÁ, Monika - RAVASZOVÁ, P. - GOLDOVÁ, M. - VALENČÁKOVÁ, A. - HALÁN, M. - PAPAJOVÁ, Ingrid - POHORENCOVÁ, A. - VALKO, J. - ČISLÁKOVÁ, L. - JURIŠ, Peter. Prevalence of intestinal parasites in children from minority group with low hygienic standards in Slovakia. In Helminthologia, 2012, vol.49, no.2, p.63-66. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • SCHLEGEL, M. - RADOSA, Lukáš - ROSENFELD, U.M. - SCHMIDT, S. - TRIEBENBACHER, C. - LÖHR, P.W. - FUCHS, D. - HEROLDOVÁ, M. - JÁNOVÁ, E. - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - FRIČOVÁ, Jana - PEJČOCH, M. - SUCHOMEL, J. - PURCHART, L. - GROSCHUP, M.H. - KRÜGER, D.H. - KLEMPA, Boris - ULRICH, R.G. Broad geographical distribution and high genetic diversity of shrew-borne Seewis hantavirus in Central Europe. In Virus Genes, 2012, vol. 45, no. 1, p. 48-55. (1.845 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0920-8569.
 • SOLÁR, Peter - HRČKOVÁ, Gabriela - VARÍNSKA, Lenka - SOLÁROVÁ, Zuzana - KRISKA, Ján - UHRÍNOVÁ, Ivana - KELLO, Martin - MOJŽIŠ, Ján - FEDOROČKO, Peter - SYTKOWSKI, Arthur. Location and the functionality of erythropoietin receptor(s) in A2780 cells. In Oncology Reports, 2012, vol.28, no.1, p.141-146. (1.835 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1021-335X.
 • SZABÓOVÁ, Renáta - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta - VASILKOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, Mária - FAIX, Štefan. Beneficial effect of plant extracts in rabbit husbandry. In Acta Veterinaria (Brno), 2012, vol. 81, no. 3, p. 245-250. (0.431 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0001-7213.
 • ŠALAMÚN, Peter - RENČO, Marek - KUCANOVÁ, Eva - BRÁZOVÁ, Tímea - PAPAJOVÁ, Ingrid - MIKLISOVÁ, Dana - HANZELOVÁ, Vladimíra. Nematodes as bioindicators of soil degradation due to heavy metals. In Ecotoxicology, 2012, vol.21, no. 8, s. 2319-2330. (2.355 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0963-9292.
 • ŠNÁBEL, Viliam - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - DOLINSKÁ, Michaela - WOLSTENHOLME, A.J. - VÁRADY, Marián. Allozyme analysis of Haemonchus contortus resistant and susceptible to anthelmintics, with an indication of dipeptidases associated with resistance. In Helminthologia, 2012, vol.49, no. 3, p.128-133. (0.773 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0440-6605.
 • TURČEKOVÁ, Ľudmila - SPIŠÁK, František - DUBINSKÝ, Pavol - OSTRÓ, Alexander. Molecular diagnosis of Toxoplasma gondii in pregnant women. In Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine, 2012, roč.113, č.5, s.307-310. (0.403 - IF2011). ISSN 0006-9248.
 • VOGERL, Maria - ČERŇANSKÁ, Dana - PFISTER, Kurt. Prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus ticks from four localities in Bavaria, Germany. In Berliner und Munchener tierarztliche Wochenschrift, 2012, vol.125, no.9-10, p. 430-435. (0.820 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0005-9366.
 • VOKRÁL, Ivan - BARTÍKOVÁ, Hana - PRCHAL, Lukáš - STUCHLÍKOVÁ, Lucie - SKÁLOVÁ, Lenka - SZOTÁKOVÁ, Barbora - LAMKA, Jří - VÁRADY, Marián - KUBÍČEK, Vladimír. The metabolism of flubendazole and the activities of selected biotransformation enzymes in Haemonchus contortus strains susceptible and resistant to anthelmintics. In Parasitology, 2012, vol.139, no.10, p.1309-1316. (2.961 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0031-1820.
 • YONEVA, Aneta - LEVRON, Céline - OROS, Mikuláš - OROSOVÁ, Martina - SCHOLZ, Tomáš. Spermiogenesis and spermatozoon ultrastructure of Hunterella nodulosa (Cestoda: Caryophyllidea), a monozoic parasite of suckers (Catostomidae) in North America. In Folia Parasitologica, 2012, vol.59, no.3, p.179-186. (1.812 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0015-5683.